Finsk Rovterne var på besøg i Vejlen

Af Søren Gjaldbæk

Vejlen - Tåsinge er en lokalitet, hvor der jævnligt ses Rovterne, især i august og september, men sjældent så mange, som man kan se i Tryggelev og Nørreballe Nor. Den 29. august var dog en undtagelse - Poul V. Rasmussen så hele 16 Rovterner på stedet. Det var med afstand lokalitetsrekord - kun 3 gange er der set 5, det var den 27. og 28. august 2022 og den 23.juli 2017, alle andre observationer har drejet sig om færre fugle.

100422rov1pvr

En af de seksten Rovterne, der besøgte Vejlen - Tåsinge den 29. august. Foto: Poul V. Rasmussen.

Poul lagde mærke til, at én af Rovternerne - en ungfugl - var ringmærket, og ud fra fotos blev ringen aflæst: Den var gul med sort tekst: VLK, den ringtype bruges i Finland. En forespørgsel til ringmærkningscentralen (fuglering.dk) bekræftede, at der er tale om en finsk fugl. Den blev ringmærket den 2. juli 2022 som ikke-flyvefærdig unge i Hamina 130 km NNØ for Helsinki. Vi kan konkludere, at den knap 2 måneder senere havde lært at flyve, ringmærkningsstedet er 1155 km fra Vejlen, hvor Poul V. Rasmussen og fuglen hilste på hinanden den 29. august.

100422rovring1pvr

Rovternen VLK. Foto: Poul V. Rasmussen.

Vi har tidligere haft besøg af en mærket Rovterne, den havde fået påsat en GPS-sender. Den var fra Oskarshamn, godt 200 km syd for Stockholm det kan man læse om her. Den overvintrede i Tchadsøen i Afrika - langt fra kyster.

100422rovring2pvr

Rovternen VLK. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fra 1980 til 2000 havde vi kun 17 observationer af Rovterne på Fyn. Når vi ser på udviklingen i antallet af Rovterner, der bliver set på Fyn frem til 2022, må vi konkludere, at den må være gået frem - ikke blot som dansk/fynsk ynglefugl, men åbenbart også i det svenske og finske. Mon ikke det er tilfældet i hele det baltiske område? De mange Rovterner, som fynske fuglekiggere kan glæde sig over fra slut-juli til ind i oktober, er tilsyneladende en blanding af lokale/østdanske, svenske og finske fugle.