Fugle og natur ved svendborg

Fugle og natur ved svendborg - beskrivelser og visioner. 

Bog skrevet af Niels Andersen og udgivet af DOF Fyn i 2010.

Fra bogens bagsidetekst:

Denne bog vil det hele, den

  •  beskriver ialt 36 fuglelokaliteter i det område, der i dag dækker Svendborg kommune
  • giver mere end 100 generelle og specifikke forslag til, hvordan naturen kan forbedres
  • formidler den naturglæde og livskvalitet, som fugle og natur står for
  • har et let videnskabeligt tilsnit, og omsætter fugle og natur til tal
  • osv.

 Læs bogen her: Fugle og natur ved Svendborg

##