Fugleåret 2021

Af Søren Gjaldbæk
Godt i gang med 2022 er det tiden til et tilbageblik på 2021 set med en fuglekiggers øjne. Det er jo altid herligt at komme ud at kigge på fugle, hvad enten det er træk eller rastende fugle, der er målet. Det, vi fokuserer på her, er de snapse, som af og til kaster ekstra glans over fugleturen. Det er naturligvis individuelt, hvad man vil fremhæve, her er, hvad jeg især bemærkede - der kan være mange andre vinkler.
I sammenligning med 2020 blev 2021 et ret kedeligt fugleår set med fynske briller. Kun 5 SU-arter blev meldt, dertil en hybrid, og i modsætning til 2021 var de alle på nær en fugl, der kun blev set/hørt kortvarigt af en eller to heldige observatører:

 • Hvidøjet And i grusgravene ved Birkum, 3.-5. januar - flere observatører
  Stor Skrigeørn ved Gulstav, 1. april - Søren Bøgelund og Ib Kragh Petersen
  Nathejre ved Middelfart, 13. april - Michael Brunhøj Hansen
  Gåsegrib ved Fakkebjerg, 8. juni - Philip Bo Stobbe
  Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe, Fyns Hoved 16. oktober - Leif Bisschop-Larsen
  Hvidøjet And x Taffeland, Sundet, Faaborg den 3. november - Rune Sø Neergaard

011922skrapelbl

Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe, Fyns Hoved 16. oktober. Fot: Leif Bisschop-Larsen.

Den Hvidøjede And fra Birkum var genbrug fra 2020, den var set på stedet siden den 31. oktober, godkendt af SU for den periode, og der er fotos fra den 3. januar. Skrigeørnen fra Gulstav er os bekendt ikke indsendt til SU, de to andre er under behandling. Nathejren trak om natten, der er en lydoptagelse. Der er godkendt nogle arter ud fra analyse af lydoptagelser, og der bliver næppe færre fremover. Gåsegribben blev fotograferet af Philip Bo Stobbe - foto kan ses her. Analyse af fotos viste, at det var en fugl, der blev set i Skagen frem til den 6. juni, den 8. juni også over et sommerhusområde på det sydlige Djursland og senere på dagen på Sydlangeland. Den fløj tilbage til Samsø, hvor den opholdt sig fra den 12. juni frem til den 26. juli, hvilket mange fuglekiggere brugte som en undskyldning til at besøge Samsø. Beretning om skråpen - velsagtens årets fugl - kan læses her.

011921hvidjesg

Den Hvidøjede And fra efteråret 2020 blev i Grusgraven ved Birkum frem til den 5. januar, dette foto er fra november. Foto: Søren Gjaldbæk.

I januar og februar underholdt fuglefolket sig mest med Bjergpibere, de kunne findes mange steder, det samme gjorde sig gældende sidst på året. Det er jo ikke en art, der ynder at stille sig frit frem, men med lidt tålmodighed kan man få den at se. Februar bød på et temperaturspænd fra -19.5℃ til 14.6℃, blandt andet en lille uges tid med hård frost, som tvang Skovsnepperne til at fouragere om dagen. Der blev meldt historisk mange i den periode - fra den 11. til 16. februar blev der meldt 251 Skovsnepper - en art man ellers kun ser, hvis man træder den op fra en fugtig skovbund.

011922skovcld

En af februars mange Skovsnepper. Foto: Claus dalskov.

I slutningen af februar kom de første Hvide Vipstjerter, helt efter bogen, mere usædvanligt var en Sortrygget Hvid Vipstjert, som Morten Müller så på Hou Nordstrand den 22. februar, vores tidligste nogensinde. Eller også var det Kurt Kaack Hansen, der skal have den på CV’et, han havde en samme dag ved Skaboeshuse! Året gav yderligere 5 fugle fra fire lokaliteter.

011922sortryghou2202mm

En af to Sortryggede Vipstjerter den 22. februar. Foto: Morten Müller.

I betragtning af hvor mange Ederfugle vi har omkring os er det forbavsende få Kongeederfugle vi ser, årets eneste kom 9. marts ved Hou Nordstrand, set af Laila Neermann, den lå langt ude blandt 7000 Ederfugle. Enkelte var heldige med en af vores få Rødhovede Ænder, en han lå i Botofte Skovmose den 10. april.

011921rdandbotofte1004sgn

Rødhovedet And, Botofte Skovmose. Foto: Søren G. Nielsen.

Maj måned plejer at være god for sjældenheder, vi måtte klare os med smårariteter som Rødhalset Gås, Dværggås, Silkehejre, Steppehøg (4), Lille Skrigeørn, Hvidvinget Terne, Biæder (4), Drosselrørsanger og Rødrygget Svale. I 2020 var der invasion af Hvidvinget Terne den 9. maj 2020 med mindst 70 fugle, i 2021 måtte vi nøjes med 4 fugle, den 30. maj, 3 i Sortemosen (Peder Rasmussen) og 1 ved Broby Enge (Hans Ægidius).

011922citronese

Citronvipstjert, 16. maj, Nordskov Enge. Foto: Esben Eriksen.

Citronvipstjert har vi ikke for mange af på trods af, at den er blevet mere almindelig. Esben Eriksen var heldig med en på Nordskov Enge den 16. maj, der rastede kortvarigt på trækket med Gule Vipstjerter. Det var vores første siden 2017.

 011921bi27majlis

Biæder, 27. maj, Gulstav Mose. Foto: Lilly Sørensen.

Hvert forår siden 2017 har Langeland budt på en Lille Skrigeørn - i 2018 to sammen - 2021 var ingen undtagelse, Morten Müller så en trække syd den 29. maj ved Kædeby lidt nord for Humble, den blev senere set af flere i Gulstavområdet.

011921lilleskrigmmj

Lille Skrigeørn, den 29. maj, Fakkebjerg. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Juni gav et par Lundsangere, en ved Korshavn den 6. juni (Esben Eriksen) og en i Gulstav Østerskov (Kurt Kaack Hansen og Eske Frank Morthensen) den 22. juni, dem har vi ikke mange af. På Sydlangeland var der 2 til 3 Aftenfalke den 5. og 6. juni - (flere observatører). Det blev et godt forår for Gulirisk, 11 fugle fra 9 lokaliteter - flest den 6. juni, hvor Esben Eriksen havde 3 på Jøvet ved Fyns Hoved. Michael Mosebo Jensen havde fornøjelsen af en på sin foderplads den 11. og 12. maj - fodring kan føre meget godt med sig.

011922styltevejlen0707pvr

Stylteløber, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Julis mest populære fugl blev en Stylteløber, der stod i Vejlen, Tåsinge den 6. juli (Peder Rasmussen m.fl.) og igen fra den 21. til den 23. juli. Vores første Flodsanger siden 2018 sang ved Syltemade Å den 18. og 19. juli (Niels Bomholt). Vi fik kun en enkelt Mellemkjove, den kom den 26. juli ved Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer). Ved Nordkysten måtte undertegnede klare mig med Storkjove samme dag og en den 30. juli på Flyvesandet - året var havfuglemæssigt særdeles usselt, kun yderligere en Storkjover og en halvsnes almindelige på nordkysten - vejrguderne var os ikke venligt stemt, alt blæsevejret var med forkert vindretning.

011922sortarreskovsv

Sort Stork, nær Arreskov Sø. Foto: Steen Vagner.

August gav flere observationer af Sort Stork. Freddy Hansen så en ungfugl trække nordvest ved Bøjden Nor den 5. august og en fugl holdt til omkring Arreskov og Brændegård Sø fra den 8. til den 17. (Bent Staugaard med flere). Den 17. blev der også meldt en trækforsøgende ved Dovns Klint - kunne ud fra tidspunkter godt være samme fugl. Frem til den 23. august huserede en Sort Stork på Langeland (Rudkøbing som nordligste sted), meldt fra fire datoer, måske alle augustobservationer er samme fugl.

011922krbjdsgn

Kærløber i blandet selskab, 27. august, Bøjden Nor. Foto: Søren G. Nielsen.

Kærløber er altid en populær vadefugl - foråret gav kun en fugl, den 23. maj i Bøjden Nor, som i perioden 27. august til den 5. september bød på 2 fugle (Søren G. Nielsen m.fl.). Ellers blot 5 observationer af 4 fugle. Vi ser ikke mange Lunder, et hold kursister fra en højskole var på rotur i Fænø Sund, hvor en fugl lå ganske tæt på bådene. Den 22. oktober var der endnu en Lunde, denne gang ved Fyns Hoved (Esben Eriksen). Året gav 4 Hærfugle, den ene holdt til i en have ved Nyborg fra den 12. til den 19 august, den første var også en havefugl - 14. maj i Korinth, de to sidste fra den 22. hhv. 23. august ved Snaremose Sø og Sønderhjørne. Vi har ikke haft besøg af Rosenstær siden 2018, den 11. september fandt Esben Eriksen en ung mellem 150 Stære på Fyns Hoved - senere, den 27. oktober var der endnu en ung på besøg i Tryggelev Nor, meldt af Nis Rattenborg. Endelig skal vi nævne en ret usædvanlig observation af Rødrygget Svale den 1. september ved Hesselbjerg (Eske Frank Morthensen og Kurt Kaack Hansen), det er blot landets  9. efterårsfund siden 2000.

011922rosenese

Rosenstær, Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Efterårets eneste Aftenfalk fik Gunner Munk fornøjelsen af. Det var en ret sen fugl, som rastede i Mørkemose ved Årup. Det øvrige land oplevede en influks af Søkonger sidst i oktober, det smittede også af på os fra den 22. til den 28. oktober blev der meldt 10-12 fugle, flest ved Flyvesandet den 23. hvor der blev set 5.

011922aftengmu

Aftenfalk, Mørkemose. Foto: Gunner Munk.

Møllemade/Ellemose blev det nye hotspot for de få, der kigger på fugle på Nordvestfyn. I oktober var der Rødstrubet Piber, november bød på en ret sen Gul Vipstjert og årets største flok af Stor Korsnæb med 10 fugle, året gav i alt 18 af den art. (Michael Mosebo Jensen og Michael Brunhøj Hansen holder øje med stedet). Mens nordsjællænderne havde fornøjelse af Nøddekrige fra september og året ud, var vi som vanligt forfordelt - Poul V. Rasmussen blev ene om den fugl, da der kortvarigt sad en i hans have den 12. november.

Efterårstrækket er på Fyn fortrinsvist en sport der dyrkes på Sydlangeland. Der var et par store finkedage, 532600 på fire dage i perioden 26. september til 5. oktober - 4. oktober var topdagen med 231000 bog/kvækerfinker. De store duedage faldt senere med 151100 og 106500 Ringduer den 29. og 30. oktober. Frank Jensen Hammer (ofte assisteret af Søren Bøgelund) var næsten fast indslag på klinten. Forløbet af rovfugletrækket fra den 23. august til den 15. november fremgår af skemaet, man kan blandt andet se, at Hvepsevågerne trak uden om Fyn.

011922rovtrkRovfugletrækket fra Gulstavområdet i perioden 23. august til 15. november.

December var fuglefolket mest optaget af Vandstær og 3 Sortbugede Knortegæs (den første fundet af Ole Goldschmidt den 27. november) , der holdt til på Ristingehalvøen - de tiltrækker her i januar stadig observatører. Mange vil sandsynligvis også huske december for en Sorthalset Lappedykker, der åbenbart pønsede på at spare turen til overvintringsområdet i det vestlige Europa eller Middelhavsområdet. Vi får se, hvornår vi for alvor får en ny god fugl til fuglefolket.

011922shdykjpb

Ret sen Sorthalset Lappedykker, Kerteminde Havn. Foto: Jens Peter Bech.