Fynsk Havterne med mange kilometer i vingerne

Af Søren Gjaldbæk

Vi har tidligere her på dette site vist et foto af en ringmærket Havterne, som holder til i Bøjden Nor - det kan man se her. Det er lykkedes for Erik Thomsen at få aflæst ringen, og af svaret fra fuglering.dk det fremgår, at der er tale om en terne, der blev ringmærket af Lars Hans den 14. juni 2006 på øen Fiskholm, som ligger mellem Gl. Avernæs og Brunshuse, umiddelbart før man kommer til Helnæs. Fuglen var på det tidspunkt ikke flyvefærdig, så vi ved, at den om en god måneds tid kan fejre sin 16 års fødselsdag.

050222hav1et

Havterne - ringnummer 8A...43934 - 26. april 2022, Bøjden Nor. Foto: Erik Thomsen.

De danske Havterner overvintrer primært i havområdet mellem Sydafrika og Antarktis - man kan læse om trækforholdene her i Dansk Trækfugleatlas. Et forsigtigt skøn over afstanden mellem denne fugls yngle- og overvintringsområde siger, at den alene i forbindelse med trækket har tilbagelagt 500.000 km, det svarer til mere end 12 gange rundt om Jorden. Hertil kommer hvad den får rørt sig i forbindelse med den daglige fouragering. Der er altså tale om en terne, der har fået rørt sig!

Den ældste Havterne, som man kender i Europa, er en dansk fugl, der blev fundet død på Lolland 31 år gammel, ikke langt fra øen Hjelm, hvor den blev ringmærket. Så vores fynske fugl kan nå endnu en halv million kilometer, hvis helbredet holder!

050222hav2et

Havterne - ringnummer 8A...43934 - 26. april 2022, Bøjden Nor. Foto: Erik Thomsen. 

På Fiskholm har der tidligere ynglet Sorthovedet Måge og også en pænt med Hættemåger og Splitterner. Kolonien blev på grund af bevoksning overtaget af Sølvmåger - Peter Pelle har arbejdet med et projekt, hvor man via afbrænding (kontrolleret) skulle genskabe forholdene, så vi kan få Splitternerne tilbage. Det kan man læse om her.