Fynske vinterfugle 1 - 6

I en række mindre artikler fortælles om nogle af de fugle, som forekommer på Fyn i vinterhalvåret. De fleste af arterne ses normalt hyppigt her i området i vinterperioden.

Den enkelte artikel er overført fra den gamle hjemmeside.

Fynske vinterfugle 1: Vandstær

Fynske vinterfugle 2: Snespurv

Fynske vinterfugle 3: Lille Korsnæb

Fynske vinterfugle 4: Gæs, gæs, gæs

Fynske vinterfugle 5; Sortgrå Ryle

Fynske vinterfugle 6: Mosehornugle

¤¤