Fynske vinterfugle 7 - Skærpiber

En tur langs en af de fynske strande her i vinterhalvåret vil ofte give mulighed for at opleve en Skærpiber. Pludselig letter en lille grå fugl, flyver et stykke for derefter at lande lidt længere fremme på stranden. Skærpiber er en rigtig vinterfugl på Fyn.

2019 01 19 Skaerpiber 1 Steen Laurotsen

Skærpiber optræder på Fyn oftest enkeltvis eller nogle få sammen på strandene – hyppigst på moler, stenede kyster og i tangbunkerne langs stranden. I træktiden kan der på Fyn ses mindre flokke af arten typisk op til en snes stykker i samme område.

 2019 01 19 Skaerpiber. Observationer pa Fyn 2013 2018

Lokaliteter på Fyn med forekomst af Skærpiber i 2013 – 2018 registreret i Dofbasen.

Registreringerne i Dofbasen af Skærpiber på Fyn i perioden 2013 – 2018 dokumenterer, at Skærpiber ankommer i september måned og forlader området igen i løbet af april. Der er i de 6 år kun 3 observationer i maj måned og 4 i august måned. I juni og juli måned findes en enkelt observation af en enkelt Skærpiber i hver af de to måneder (henholdsvis fra 2006 og 2018), hvilket er de eneste registreringer af Skærpiber på Fyn i de to måneder i Dofbasen overhovedet.

 
 2019 01 19 Skaerpiber 8 Steen Lauritsen  2019 01 19 Skaerpiber 7 Steen Lauritsen
 2019 01 19 Skaerpiber 3 Steen Lauritsen     2019 01 19 Skaerpiber 2 Steen Lauritsen 
 

De fugle vi møder på Fyn er sandsynligvis træk- og vintergæster fra Skandinavien. Skærpiber er vidt udbredt langs kysterne i de Skandinaviske lande. Der er foretaget relativt få ringmærkninger af Skærpiber herhjemme og med kun 3 genmeldinger (J. Bønlykke m.fl., 2006: Dansk trækfugleatlas) uden for Danmark kan der ikke herudfra siges noget entydigt om træk og overvintring. Tilsvarende er kun 7 genmeldinger fra Danmark af udenlandske ringmærkede fugle.

Piberne kan være vanskelige at skelne fra hinanden alene på udseendet, hvorfor kendskab til de forskellige arters stemmer i mange observationssituationer vil være en nødvendighed for korrekt artsbestemmelse. Skærpiber i vinterdragt er mørkere end de andre arter, har en mørk, gråbrun underside og bryst med diffuse pletter, lys øjenring og svag øjenbrynsstribe – se en uddybende beskrivelse i henvisningerne til højre.

2019 01 19 Skaerpiber 4 Steen Lauritsen

Tekst og foto: Steen Lauritsen

¤¤