Gyldensteen Strand 2012-2020- en undersøgelse af fuglelivet

Kurt Due Johansen har begået endnu en meget grundig og flot rapport, denne gang om Gyldensteen Strand, der lokalitetsmæssigt inddeles i fire områder: Kystlagunen, Engsøen, Langø og reservatet, som det ses af kortet. Mange fuglekiggere har besøgt Engsøen og måske kigget ud over kystlagunen - knap så mange når ud til reservatet, som bestemt er et besøg værd. Før Aage V. Jensens Naturfond opkøbte området, blev det dyrket af Gyldensteen - blandt andet var der endeløse rækker med løg og meget ensformig natur.

081821kortgyldensteen

I rapporten kan man læse om området, dets historie, fjernelse af nogle af havdigerne, så kystlagunen kunne blive dannet, etablering af Engsøen, driften af området og ikke mindst en meget omfattende gennemgang af fuglelivet. Den omfatter mere end 130 arter med hovedvægt på hejrer, svaner, gæs, ænder, lappedykkere, måger, terner, vade- og rovfugle. Hvis du f.eks. vil vide noget om Toppet Lappedykkers forekomst på Gyldensteen Strand eller om hvor mange Silkehejrer, der er truffet der, så er svaret i rapporten. Indholdsfortegnelsen ses til højre på siden.

081821lillepkdj

Lille præstekrave er en sjælden ynglefugl i Gyldensteen Strand. Foto: Kurt Due Johansen.

Tak til Kurt for et stort arbejde - hele rapporten kan læses her.