Halsmærket Grågås D065 i Keldsnor

På Fyn og Langeland er der i øjeblikket store flokke af Grågæs.

Man tænker, er alle disse gæs virkelig kommet til verden her? Og nu viser det sig, det er de ikke.

Tirsdag var jeg på Langeland og i Keldsnor var der en flok på 500 Grågæs. En af dem bar en gul halsring med teksten D065. Det blev indrapporteret til Ringmærkningscentralen, og allerede et par timer efter var der svar (de er kvikke derinde).

Den var mærket den 31. maj 2017 i Dümmerlohhausen, East of, Vechta N i Niedersachsen, knap 300 km nede i Tyskland. Her har den været set en hel del gange siden. Men den 17. og 18. juli 2019 blev den set i Tryggelev Nor. Vinteren og foråret har den så igen tilbragt i Niedersachsen i Tyskland, for så atter her i 2020 at tage på sommerferie til Langeland, som så mange andre tyske turister.

Genmeldingssteder for Grågåsen D065.

Og det er ikke den eneste gås fra det hjørne, der besøger os. Se DOF-Fyn web fra den 2. november 2019.

Så noget tyder på at en del af de mange gæs, vi ser i øjeblikket er trækfugle fra Tyskland, som har valgt at flyve nordpå.

Niels Bomholt.