Halsmærket Grågås i Bøllemosen

En Grågås med et blåt halsmærket, og 7DN i hvid skrift, raster for tiden omkring Bøllemosen, ved Brændeskov på Sydfyn.

7DN

Gåsen er ringmærket ved Hudiksvall i Sverige, den 15. juni 2017.

Efter ringmærkningen i 2017 er der kommet 17 aflæsninger af gasen - for det er en han! Næsten samtlige aflæsninger er fra området omkring Hudiksvall og den har ynglet i området hver sommer. Der er ingen vinteraflæsninger, så hvor mon den der har opholdt sig?

Gåsen blev først observeret i Bøllemosen den 1. december 2019. Den 7. december blev den aflæst igen, så den har dermed rastet i området mindst en uge.

Grågæssenes trækmønstre har ændret sig meget de seneste årtier. I "gamle" dage trak stort set alle grågæs til den Sydlige Iberiske Halvø, men klimaændringer og lunere vintre gør, at grågæssene nu fortrækker at blive tættere på yngleområderne.

Det er disse forhold der forsøges afdækket med blandt andet halsmærkning og elektronisk sporing.

Observerer du ringmærkede og / eller farvemærkede fugle, er det derfor vigtigt at få observartionerne indsendt.

Læs mere om indsendelse af observationer af ringmærkede fugle her...

Tekst: Hans Rytter