Hjælp med at tælle Hjejle og Lysbuget Knortegås

I denne weekend - den 17. og 18. april og i dagene omkring den gennemfører NOVANA en vandfugletælling, hvis formål det er at følge udviklingen i forårsbestandene i Danmark af Hjejle og Lysbuget Knortegås. NOVANA står for Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur. Et hold af faste tællere dækker fuglebeskyttelsesområder m.v., hvor disse to arter vides at forekomme regelmæssigt.

040721lyssg

Lysbuget Knortegås, Mågeøerne - vores bedste lokalitet til lysbuget. Foto: Søren Gjaldbæk.

”Da vi er interesserede i også at supplere med data fra andre lokaliteter, så vi kan beregne omtrentlige nationale bestande af arterne, opfordres alle DOF Basens bidragsydere til at være særligt omhyggelige med at optælle og indrapportere disse arter - Hjejle og Lysbuget Knortegås - i denne periode.”

040721hjejlesg

Hjejler, Keldsnor. Foto: Søren Gjaldbæk

Kontaktperson:

NOVANA

Preben Clausen, NOVANA teamet ved DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Tlf. 2334 4767, Mail: pc@bios.au.dk

PS: Når du alligevel er ude - se efter rågekolonier og indtast også dem i DOF Basen - læs mere her.