Keldsnor Fuglestation, 4/8-2020

Så er vi tilbage igen med en opdatering på de seneste par dage. Efterårstrækket er ved at komme så småt i gang, så det bliver spændende at se fangstallene hen over de næste måneder.

Vurderet ud fra CES-ringmærkningen på Fyn tyder det på en ynglesæson under middel. Det kan vise sig at være et regionalt fænomen, så vi håber efteråret byder på mange fugle.

Insektspisende arter som for eksempel Tornsanger, Gærdesanger og Landsvale har virket presset i denne ynglesæson, medens Munk lader til at have haft en god sæson.

Tornsanger KNF 20190520

Tornsanger (Foto: Hans Rytter)

Gaerdesanger 20190925

Gærdesanger (Foto: Hans Rytter)

Landsvale

Landsvale (Foto: Hans Rytter)

Vi er tilbage ved nettene fra torsdag morgen og hen over næste weekend...

Vi ses...

Tekst: Hans Rytter