Lunget, CES - 2023

Resultaterne af "Den Standardiserede Ynglefuglemærkning - 2023" (CES) i Lunget foreligger nu.

Året mærkninger blev gennemført uden større skader på nettene, men et par net har dog fået rivninger i de nederste fag og skal udskiftes.

Området trænger til den obligatoriske buskrydning i løbet af vinteren.

Mine nye naboer har fået en kat, som jeg skal holde ekstra godt øje med. Den er ude om natten og morgenen, så jeg tjekker nogle af nettene lidt oftere!

Vejrliget har været OK ved alle mærkningerne.

Lunget CES 2023 datablad

Antal håndterede fugle ved hver af de 12 runder.

Der er ringmærket 203 nye fugle og aflæst 74 fugle - i alt 277 fugle. 97 af de ringmærkede fugle var ungfugle og resten ældre. Det giver 47,8% ungfugle.

Resultaterne fra to tidligere år kan til sammenligning ses her...

Tekst: Michael Højgaard og Hans Rytter