Mandarinand - et lille tilbageblik

Erik Thomsen har - inspireret af opslaget om Mandarinanden i Dalum Havn - sendt os nogle fotos, og denne kommentar:

Da Natuglekassen stadig eksisterede på det gamle grantræ (ikke langt fra Erik Bøghs Sti/red.) - hvor Natuglen i øvrigt fik op til 5 unger på en sæson - overtog Mandarinænderne kassen, når Natuglen forlod kassen med sine unger. Så startede Mandarinanden lægning af sine æg og udrugning.

Hannen kom hver dag og så til hunnen.

Her er der en anledning til og få sat uglekasser op i Fruens Bøge. Der er et stort behov for boliger til fuglene.

020721manda3

Mandarinand, hannen undersøger om uglekassen er ledig. Foto: Erik Thomsen.

Det har Erik uomtvisteligt ret i - vi vil se, om ikke DOF Fyn vil henvende sig kommunen, der tidligere har udtrykt velvilje om et sådant projekt.

Eriks fotos gav mig også anledning til lige at opsummere historien. I begyndelsen af 90’erne blev der set enkelte fugle i åen ved Zoo. I 1998 kom der mange fugle til, der blev set 12 på en enkelt dag, og der blev set to kuld med 3 hhv. 5 unger - sandsynligvis samme forældrepar. Herefter faldt antallet drastisk og i 2002 og 2003 var der ingen observationer. Mange troede fejlagtigt, at fuglene stammede fra Zoo, men de har ikke og havde ingen Mandarinænder, så hvor fuglene kom fra, står mig bekendt hen i det uvisse.

020721manda2et

Parret parat til at overtage kassen. Foto: Erik Thomsen.

De næste 10 år var der en ret pæn bestand, der som nævnt ynglede eller forsøgte sig i Natuglekasser i Hunderup Skov/Fruens Bøge og ved campingpladsen i en Tårnfalkekasse. Der blev set unger i 2005 (5), i 2010 (2) og i 2011 (3). Det maksimale antal af fugle de enkelte år ses nedenfor.

020721mandadiagram1

020721mandatabel1

Efter 2014, hvor der også blev set 6 fugle i Skt. Klemens, og frem til 2018 blev der igen kun set enkelte fugle - i 2019 og 2020 ingen, men nu er der altså igen en enkelt fugl i området. Vi får se, om det er en enlig svale (undskyld); det kunne være rigtig fint, hvis vi igen kunne få denne flotte and til at blande sig med de øvrige franskbrødsænder.

020721manda1et

Mandarinand - får vi den tilbage til Fruens Bøge? Foto: Erik Thomsen.

Nu skal man ikke efterlades med et indtryk af, at der ikke har været Mandarinænder uden for Odenseområdet. Det er herfra at langt de fleste observationer stammer. I Nørreballe Nor var der Mandarinænder (on and off) i perioden 10. oktober 2007 til 5. juni 2008, ikke mere end to ad gangen, men der var tale om mindst tre forskellige fugle. I Ringe Sø holdt en fugl til fra 29. september til 30. oktober 2004. På alle andre lokalitereter, som ses på kortet til højre var der tale om endagsfugle.

Tekst: Søren Gjaldbæk.