Møde i Naturpolitisk Udvalg december 2019

Klyden er indvandret til Kystlagunen ved Gyldensteen. Derimod har ræve tvunget klyderne bort fra øerne syd for Æbelø. Foto: Kurt Due Johansen. Fra rapporten ”Det Nordfynske Øhav”.

Den 5. december var der møde i Naturpolitisk Udvalg. Dagsordenen var lang, man diskuterede blandt andet

  • Færdiggørelse af bogen ”Fyn blev finere”
  • Kurt Due Johansens rapport ”Det Nordfynske Øhav” - hvordan kan forholdene forbedres
  • Vådområdet på Siø
  • Genetablering af gennemsejlingen mellem Odense Å og Odense Kanal - er det en god ide
  • Vandkvaliteten i Kelds Nor - kan den forbedres
  • Salg af vilde fugle i ”Den Blå Avis”

Læs referat fra mødet her.

##