Ny punkttælling - der er plads til flere punkttællere

Som mange vil vide, har der gennem mange år været en vinterfuglepunkttælling i perioden den 20. december til den 20. januar og en ynglefuglepunkttælling fra den 1. maj til den 15. juni. Disse tællinger har kørt siden 1975. I år gennemføres endnu en ynglefuglepunkttælling i perioden fra den 15. marts til den 30. april - målet er at få en bedre dækning af de fugle, som yngler tidligt, standfuglene - for eksempel Spætmejse - og kortdistancetrækkerne, som kommer tidligt - for eksempel Sanglærke. Når tilstrækkeligt mange deltager i denne ekstra tælling, vil man bedre kunne følge eventuelle variationer i forekomsten af disse - hvordan går det med fuglene i landbrugslandet - og måske også se om klimaændringer fører til at nogle arter yngler tidligere.

030721sptcld

Spætmejsen, en af de arter, som den tidlige punkttælling skal hjælpe til med at få en bedre dækning af. Foto: Claus Dalskov.

Tællingen afrapporteres som normalt, der arbejdes også med udviklingen af en app.

For folk, der ikke tidligere har deltaget i punkttællinger:

Man vælger en rute med 20 punkter, afstanden mellem disse skal være mindst 300 meter. Fra hvert punkt tæller man alle de fugle, man ser eller hører i en periode på 5 minutter. En rute tælles en gang i løbet af perioden, man må gerne have flere ruter. Vejledning for nye punkttællere kan findes her, kontakt eventuelt Thomas Vikstrøm, DOF's punkttællingskoordinator.

030721sangflj

Også Sanglærken skulle blive bedre dækket af den nye punkttælling. Foto: Flemming Johansen.

Per Rasmussen, som mange kender fra hans arbejde med glenter har skrevet om sin rute i Tarup-Davinde-området, som han har brugt i mange år - det kan man læse om her.

Anne Veber Døssing har brugt en rute ved Nr. Søby siden 2010: Vi citerer:

” Vi glæder os hver gang til at komme ud på ruten og se, hvad der venter. Det er specielt at komme det samme sted, på samme tid af året, på samme klokkeslæt, og det vi læser i Årsrapporten for punkttællingsprogrammet stemmer godt overens med det, vi oplever i felten”.

Man kan læse hele opslaget her.

030721vibels

Hvordan går det med Viben - punkttælling kan hjælpe med til at give svaret. Foto: Leif Sørensen.

Vi kan nemt bruge flere punkttællere på Fyn, så hold dig ikke tilbage. Skal man være en dygtig fuglekigger - nej, men det bliver man, jo mere man færdes i felten. Jo flere, der deltager, jo bedre kan vi følge udviklingen i vores bestande.

I perioden fra den 20. maj til den 10. juli introduceres en ny punkttælling, her er målet de nataktive arter - mere om dette senere.

Tekst: Søren Gjaldbæk.