Ø-undersøgelsen 2021 - 2022

Korte nyheder. 

Ny side. Der er nu oprettet en selvstændig side her på Doffyn.dk omhandlende Ø-undersøgelsen 2021 - 2022. Siden er placeret under fanen Om fyns fugle. Direkte henvisning til siden vil snarest blive en del af top-banneret.

Vi vil fortælle om Ø-undersøgelsen, løbende opdatere siden med arbejdet omkring forberedelse og gennemførelse af optællingerne, status og resultater vil blive formidlet osv.

Her vil du også kunne finde relevant materiale til undersøgelsen efterhånden, som det bliver udarbejdet.

Deltag i undersøgelsen. Der er allerede flere, som har tilkendegivet forhåndsinteresse for at være med til at optælle ynglefuglene på øer i undersøgelsen - tak for det. Styregruppen modtager meget gerne endnu flere sådanne foreløbige tilsagn om deltagelse, således at vi kan få en fornemmelse af om vi kan løfte opgaven (mailadresser findes via den nye side).

Samarbejdsmulighed. Efter udmeldingen om at vi i DOFFyn regi vil forsøge at opstarte Ø-undersøgelsen, er styregruppen blevet kontaktet af medarbejdere ved DCE, som tilbyder at de kan bidrage til undersøgelsen på visse områder og muligvis blive en slags samarbejdspartnere, hvilket styregruppen absolut ser dels som en skulderklap til arbejdet med realisering af projektet og dels som en mulighed for styrkelse af det faglige aspekt i undersøgelsen. Styregruppen har reageret positiv på henvendelsen og vil på næste møde - formentlig i denne uge - drøfte de muligheder for samarbejde, som foreligger.

 Tekst: Steen Lauritsen.