Ø-undersøgelsen 2021-2022 – vi har brug for din hjælp!

Nu kan du melde dig til at stå for eller medvirke under optællingen af ynglefugle på en eller flere øer. Du kan ligeledes melde dig til at tilbyde sejlads for optællerne til nogle af øerne.

2020 10 Roholm Odense Fjord 2010 KDJ

Den sidste fuldstændige optælling af øerne i Odense Fjord pr. båd i maj 2010. Landgang på øen Roholm, som ejes af Fugleværnsfonden.Foto: Kurt Due Johansen

Tilmeld dig som optæller af ynglefugle.

De, der allerede har givet en foreløbig tilkendegivelse af interesse for at deltage, bliver snart kontaktet af Niels Andersen fra styregruppen, som vil oplyse om vores registrering af jeres tilsagn og eventuelt samtidig bede om yderligere informationer.

Alle andre bedes udfylde tilmeldingsskemaet for optællere og sende det på mail til Niels Andersen.

Vi vil forsøge at tildele jer de øer til optællingerne, som I ønsker. Først til mølle princippet vil blive anvendt - dog vi skal ved fordeling af lokaliteterne sikre, at der er mindst én erfaren ynglefugletæller med til hver ø. Vær opmærksom på, at nogle øer og holme geografisk ligger tæt på hinanden, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at samme person(er) fortager optællinger på disse øer på samme dag.

Hvis man ikke har specifikke ønsker til øer, som man gerne vil foretage optællinger på, så kan man alene angive det delområde, som man gerne vil optælle i – så vil vi tildele dig en ø eller gruppe af geografisk nærliggende øer, således at vi lettere får dækket alle øer.

Listen over øer i projektet kan findes HER. Vi vil opdatere listen efterhånden som tilmeldingerne indkommer, således at man kan se, hvilke øer der er ledige og/eller mangler optæller nummer to.

Optællingstidspunkter for de to årlige optællinger på de enkelte øer forventes at blive i perioden 15. april til 15. juni.

Vi finder det optimalt, hvis der bliver to personer om de enkelte optællinger – heraf en erfaren optæller; den anden må gerne have ringe eller slet ingen erfaring i at tælle ynglefugle. Projektet kan herved medvirke til at udbrede interessen for og kundskaber indenfor ornitologi.

Vi skal sidst på året have optællerne til øerne på plads, således at de nødvendige tilladelser kan indhentes hos bl.a. Natur- og Miljøstyrelsen. Derfor er det vigtigt, at vi får din tilmelding snarest muligt.

Der er i styregruppen et ønske om at undersøge muligheden for at optælle ynglefugle på nogle af de vigtigste kystlokaliteter samtidig med optællingerne på øerne. Ø-optællingerne er det primære, men er der kapacitet til at medtage kystlokaliteter, gør vi det. Du kan derfor også angive på tilmeldingsskemaet, at du tilbyder at tælle ynglefugle på en kystlokalitet. Listen over de mulige kystlokaliteter i projektet kan findes HER.


Hjælp til optællerne i projektet. Der vil blive udarbejdet en håndbog med vejledninger og metoder, afrapportering, kontakter osv. Vi vil tilpasse optællingerne til de tekniske anvisninger for NOVANA (statens overvågningsprogram).

 

Tilbyd sejlads til nogle af øerne.


Hvis du har mulighed for at være behjælpelig med at sejle optællerne ud til en eller flere af øerne, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet - tilbud om sejlads og sende det på mail til Niels Andersen.

Vær opmærksom på, at der kan være to optællere, som skal sejle med ud til øerne.

Vi ser helst, at du melder dig til at sejle i forbindelse med alle fire tællinger, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi alligevel gerne høre fra dig.

Skriv venligst i bemærkningsfeltet nederst i skemaet, hvilke udgifter, som du ønsker at få dækket ind i forbindelse med sejladsen.

Du vil senere blive kontaktet af optællerne for at aftale alle de praktiske forhold omkring turene.

 

Følg med på hjemmesiden Doffyn.dk, dels gennem nyheder og dels gennem opdateringer på Ø-undersøgelsens side

Tekst: Steen Lauritsen