Ø-undersøgelsen - får økonomisk støtte

Af Steen Lauritsen

Bestyrelsen for DOF-Fyn har modtaget tilsagn fra 15. Juni Fonden om økonomisk støtte til at gennemføre Ø-undersøgelsen i 2021/2022.

DOF-Fyn formand Henrik Kalckar Hansen udtaler at, ”det er i mine øjne fantastisk glædeligt, at netop denne fond med stor ekspertise indenfor naturforvaltning også kan se det betydningsfulde i vores store projekt.”

Fra 15.Juni Fonden citeres:

” Fonden støtter projekter inden for følgende indsatsområder:
       • Skabe plads til natur og biodiversitet
       • Øge kvaliteten af natur og biodiversitet
       • Øge befolkningens interesse for og viden om natur og biodiversitet
Fonden bidrager til at skabe et Danmark, hvor naturen og landskabet beskyttes og benyttes med respekt for deres blivende værdier.
Fonden prioriterer projekter og indsatser, der er synergiskabende og som kan opskaleres og være eksempeldannende.”

15. Juni Fondens tilsagn om støtte er virkelig en anerkendelse af projektet og det arbejde, som alle, der er involveret i projektet, allerede yder eller forventes at yde i det kommende feltarbejde.

Udover den økonomiske støtte fra 15. Juni Fonden bliver projektet, som tidligere omtalt her på Doffyn.dk, også støttet økonomisk af DOF's Videnskabelige Udvalg (VU). 


 MG 5651

Havterne. Foto: Erhardt Ecklon.