Ø-undersøgelsen - godt nyt.

Den gode nyhed er, at vi nu kan konstatere, at Ø-undersøgelsen har passeret to væsentlige skæringspunkter på vejen til at realisere projektet. 

Dels kan vi nu meddele, at vi har fået tilsagn fra tilstrækkelig mange fynske ornitologer til, at vi kan få dækket optællingerne på alle de udvalgte øer og kystlokaliteter. Det er en fantastisk flot opbakning og støtte til projektet, som vi i styregruppen er meget taknemmelige for. 

Således er den væsentligste forudsætning for at kunne gennemføre Ø-undersøgelsen opfyldt. Vi kan nu fortsætte samarbejdet med Natur- og Miljøstyrelserne om at sikre, at konkrete optællere kan få tilladelse til at foretage optællinger på de enkelte øer og kystlokaliteter, som ellers er lukkede for færdsel i fuglenes yngletid.

Listen over optællere på de enkelte øer og kystlokaliteter kan ses via Ø-undersøgelens side her på Doffyn.dk

2020 12 Solvmage 1 sla

Sølvmåge. Foto: Steen Lauritsen.

Den anden gode nyhed er, at Doffyns bestyrelse har modtaget tilsagn om økonomisk støtte til Ø-undersøgelsen fra DOF's Videnskabelige Udvalg (VU). 

Det er virkelig et kæmpemæssigt skulderklap til og en anerkendelse af projektet og det arbejde, som alle, der er involveret i projektet, forventes at yde.

Tilsagnet er naturligvis fulgt af nogle krav, som vi skal opfylde, bl.a. om at projektet gennemføres, og der sker en publicering af undersøgelsens resultater; med optællerne på plads er vi godt på vej, og styregruppen arbejder målrettet på at sikre opfyldelse af de resterende krav.

 Med disse nyheder holder styregruppen bag Ø-undersøgelsen juleferie og ser frem til et aktivt og spændende samarbejde med optællerne og andre tilknyttet projektet i foråret 2021, hvor vi starter på feltarbejdet.

Tekst: Steen Lauritsen