Ø-undersøgelsen - vi mangler stadig nogle få optællere

Det går rigtig godt med tilslutningen til Ø-undersøgelsen, idet 38 har meldt sig som optællere på en eller flere af øerne og kystlokaliteterne, som indgår i projektet. Det er virkeligt flot, og vi er fra styregruppens side taknemmelig for, at så mange af Doffyns dygtige ornitologer har meldt sig til projektet.

Styregruppen har hidtil haft en liste over kystlokaliteter, som vi gerne ville inddrage i ø-undersøgelsen, og på baggrund af den flotte tilslutning til projektet besluttede vi at medtage den oplistede række af kystlokaliteter i undersøgelsen, således at vi med undersøgelsen får et langt bedre overblik over bestandene af kystfugle i det fynske område. Til de fleste af disse kystområder har vi allerede fået tilknyttet optællere.

2020 12 Vestersjo Lyo SLA Vestersjo på Lyø - et af områderne under Ø-undersøgelsen. Foto: Steen Lauritsen.  

Hjælp til at besætte de sidste lokaliteter.

På nuværende tidspunkt mangler vi kun optællere til følgende øer og kystlokaliteter:

  • Nordfyns Kommune: Nærå Strand/Agernæs/Nørreby Hals (en samlet lokalitet)
  • Langeland Kommune: Græsholm v/Bredholm, Buddiken, Bredholm, Grensholm
  • Ærø Kommune: Langholm v/ Marstal, Langholmshoved v/Marstal, Lindholm v/Marstal

Vil du selv, eller kender du en, som gerne vil hjælpe med optællingerne på disse øer og kystlokaliteter, så hører vi gerne fra dig. Se eventuelt mere om projekt og tilmelding på Ø-undersøgelsens side på doffyn.dk

Beslutningen om at inddrage kystlokaliteterne i Ø-undersøgelsen betyder også, at vi fremover kun vil arbejde med en samlet liste over øerne og kystlokaliteterne - listen kan  ses på Ø-undersøgelsens side på doffyn.dk.

Projekthåndbog med optællingsvejledning.

Der er nu udarbejdet et udkast til en projekthåndbog med vejledninger til, hvordan optællingerne skal foretages. Alle tilmeldte optællere har modtaget en mail med udkastet til  projekthåndbogen, således at de kan kommentere denne og medvirke til at sikre brugbarheden af den endelige projekthåndbog.

Udkastet til projekthåndbog med vejledninger kan ses på Ø-undersøgelsens side på doffyn.dk..

 Andre aktiviteter

Samarbejde med miljø- og naturstyrelserne er etableret ved et indledende møde i Sollerup. Projektet fik en positiv modtagelse og det blev bl.a. aftalt  at styregruppen skulle fremsende en liste over optællere, som skal dække de områder, hvor der skal gives adgangstilladelse forud for optællingerne. Denne liste skal foreligge i starten af januar.

En opfordring fra DCE om mulig samarbejde omkring Ø-undersøgelsen er blevet positivt modtaget og besvaret af styregruppen. Der arbejdes på en nærmere afklaring af samarbejdsmulighederne. 

Der er ligeledes etableret kontakt til Johannes Larsen Museet i Kerteminde med henblik på et samarbejde omkring formidling af Ø-undersøgelsen i lyset af, at det i 2021 er 100 år siden Johannes Larsen og Achton Friis sammen drog ud på den første af de ekspeditioner med Rylen, som blev til storværket De Danskes Øer. 

Doffyns bestyrelse er påbegyndt arbejdet med at søge økonomisk støtte til Ø-undersøgelsen fra fonde mm. 

Tekst: Steen Lauritsen