Opfølgning på "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset"

DOF Fyn offentliggjorde d. 22. november 2018 en rapport, som dokumenterede, at det rige fugleliv i og ved Odense Fjord over de sidste 25 år er afløst af artsfattigdom og bestandsnedgang.

Ornitologn Kurt Due Johansen har utrætteligt fulgt fuglelivet i Odense Fjord og foretaget et stort og værdifuldt arbejde med at lave optællinger af både ynglefugle og trækfugle. Samtidig har han vedholdende fremlagt forslag til forbedringer af forholdene for fuglene. På baggrund af Kurts nye optælliger i 2018 dækkende hele fjorden, dokumenteres dramatiske tab af både ynglefugle og rastende trækfugle. 

2019 01 23 Hjejle Steen Lauritsen

Hjejle er en af de trækfuglearter, som er gået allermest tilbage i Odense Fjord, og som har behov for nye egnede loaliteter i området. 

Fyns Stiftstidende bringer i dag flere artikler, som følger op på rapporten og de muligheder, som kan være med til at forbedre forholdene for fuglene i Odense Fjord:

Politikere fra Odense giver i artiklen udtryk for, at der skal gøres en indsats for at forbedre forholdene for fuglene i fjorden, samtidig med at de opfordrer til et samarbejde omkring fjorden mellem kommunerne Odense, Nordfyn og Kerteminde. Initiativer som DOF Fyn er meget positive overfor, og som foreningen ser frem til at de bliver realiserede.

Tekst og foto: Steen Lauritsen