Ornitose - resultater fra pilotundersøgelse

Midt i marts 2024 iværksatte Statens Serum Institut i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening en hurtig testundersøgelse af udbredelse af ornitose - også kaldet "papegøjesyge". Læs mere om oplægget til undersøgelsen her.

Resultaterne fra undersøgelsen er nu indløbet, og ud af i alt 131 prøver er der fundet 10 prøver med spor af ornitose. Prøverne er udtaget i 4 områder, hvor der tidligere har været konstateret tilfælde af ornitose hos mennesker. Fordelingen er som følger:

Område
Antal udtagne prøver
Antal prøver med spor af ornitose
Nordjylland 42 6
Vestsjælland 33 2
Østfyn 31 2
Hovedstaden     25 0

Prøverne er udtaget ved foderbrædter, haveneområder, raste/fourageringspladser for vandfugle m.m. De 9 prøver med spor af ornitose er udtaget ved foderbrædter! Den sidste prøve er fra ringduer. Undersøgelser fra Holland indikerer, at mejser måske er særligt udsatte som smittebærer.

Der er efterfølgende iværksat yderligere undersøgelser i Nordjylland, hvor der er indfanget vilde fugle, hvorfra der udtages ekskrementprøver, på lokaliteter med kendte tilfælde af ornitose. Resultaterne fra disse undersøgelser foreligger endnu ikke.

Tekst: Hans Rytter