Punkttælling - bliv punkttæller

Naturen har brug for netop din hjælp

I det seneste nummer af Fugle & Natur, side 20-23, kan man læse en inspirerende artikel om at være punkttæller i DOF’s mangeårige Punkttællingsprojekt. Punkttællinger er en af de vigtigste indikatorer for, hvordan vores fuglebestande udvikler sig og danner et vigtigt grundlag for naturbeskyttelse og naturpleje.

Har du lyst til at hjælpe naturen og DOF, så er det et særdeles godt sted at starte, ved at melde dig som punkttæller. Du kan få inspiration ved at læse den fine artikel i det netop udsendte nummer af Fugle & Natur. Desuden kan du få en masse grundviden om punkttællingsprojektet ved at gå ind på DOF’s hjemmeside: Punkttællinger. Du kan også læse den store sammenfattede rapport fra årene 1975 til 2018 under dette link: Den sammenfattende rapport. Man kan læse mere om punkttællingerne i samme periode på Fyn her, og Per Rasmussens beretning fra hans punkttællingstur i Tarup-Davindeområdet i 2018 samt resultatet af denne her.

Hvordan klarer Sanglærken sig - punkttællinger er med til at give svaret. Foto: Søren Gjaldbæk.

Punkttælling - kort fortalt
Ynglefuglene tælles i perioden 1. maj - 15. juni.
Vinterfuglene tælles i perioden 20. december - 20. januar.

Fuglene tælles én gang om året ved hjælp af punkttællingsmetoden. Hver optæller fordeler ca. 10-20 punkter på en rute i naturen og tæller alle fugle set og hørt på hvert punkt i løbet af 5 minutter. Det hele gentages året efter. En typisk punkttælling tager 3-4 timer, afhængigt af hvilket transportmiddel, man anvender. Der tælles årligt på ca. 400 ynglefugleruter landet over. På Fyn og øer var der i 2018 hhv. 33 tællere til ynglefugletællingen og 30 tællere til vinterfugletællingen - og der er plads til og brug for mange flere. Med start på vinterfugletællingen den 20. december er det nu tid til at planlægge din nye punkttællingsrute.

Det siges, at der er færre Tyrkerduer nu end for nogle år siden - punkttællinger giver svaret, især hvis dækningen er stor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Har du lyst til at deltage?
Har du brug for hjælp til at komme i gang kan du kontakte den DOF’s centrale koordinator Thomas Vikstrøm
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk, telefon: 33 28 38 22, Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

Eller du er velkommen til at kontakte DOF Fyns lokale punkttællingskoordinator og bestyrelsesmedlem i DOF Fyn Henrik Kingo Andersen, e-mail: kingoand@webspeed.dk, mobil: 28 60 33 92.