Punkttælling - "Sen yngletid" - deltag!

Af Søren Gjaldbæk.

I år er DOF’s punkttællingsprogram udvidet, så det udover en vinterfuglepunkttælling omfatter to punkttællinger af ynglefugle - en ”Tidlig yngletid” i perioden 15. marts - 30. april” og en ”Sen yngletid” i perioden 1. maj - 15. juni. Hertil kommer en punkttælling, som gælder nataktive arter i perioden 20. maj - 10. juli, den vender vi tilbage om, når vi nærmer os - nu gælder det ”Sen yngletid”.

041721a2020kort

På kortet ses de punkttællingsruter, som blev brugt på Fyn sidste år, de blå er vinterfuglepunkttællinger og de røde ynglefuglepunkttællinger. Vi kan godt bruge flere punkttællere!

Sidste år var der 23 yngletidsruter på Fyn - vi vil meget gerne have flere, så vi kan få et bedre kan følge bestandsudviklingen for vores arter - læs mere om punkttællingsprogrammet her. En vejledning for nye punkttællere kan ses her.

Den tidlige ynglefuglepunkttælling skrev vi om her, på kortet til højre kan man se de fynske ruter, muligvis er der flere, folk har måske ikke indberettet deres tællinger endnu.

041721tornsg

Tornsangeren - vores almindeligste ynglefugle - punkttælling giver indblik i, hvordan det går med den. Den bliver ikke dækket af punkttællingen ”Tidlig yngletid”. Foto: Søren Gjaldbæk.

Punkttællinger er et meget vigtigt redskab i overvågningen af vores fugle, skulle du få lyst til at deltage, så meld dig. Kontakt eventuelt

Kontakt DOF v/Thomas Vikstrøm
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk
telefon: 33 28 38 22,
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V