Rågekolonier på Fyn og øer minus Svendborg

Af Søren Gjaldbæk

Niels Andersen har siden 2004 særdeles omhyggeligt fulgt Svendborgs Råger - sidste opdatering fra 2021 kan læses her. Nedenstående lille undersøgelse af situationen på det øvrige Fyn, er på en hver måde mindre grundig og mindre systematisk. Vi har ikke medtaget rågekolonierne fra Svendborg.

I marts 2019 etablerede en flok Råger en koloni på hjørnet af Niels Bohrs Alle og Hjallesevej i Odense - redetræerne stod rundt langs parkeringsområdet Brugsen. Året efter blev de godt tyve reder fjernet. I år har Rågerne så forsøgt sig lidt længere nede ad Niels Bohrs Alle ved H.C. Ørsteds-kollegiet, måske kollegianerne er mindre støjfølsomme. De to kolonier viser, at Rågen ikke er videre generet af mennesker, men at det omvendte måske er tilfældet.

061821rge3sg

Råge ved reden, Niels Bohrs Alle. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den 4. april opfordrede vi folk til at indtaste rågekolonier og antallet af reder i DOF Basen for at se, hvor mange kolonier vi har, læs mere her. 20 folk fulgte opfordringen og indtastede i alt 146 kolonier med i alt 4873 reder! På kortet kan man se koloniernes placeringer, og også, hvor de ikke er. De store kolonitomme områder er nok ikke et vidnesbyrd om mangel på kolonier, men snarere, at folk ikke har gidet at registrere dem. Der er noget, der tyder på, at der er en del kolonier i vores større byer, og at mange af kolonierne ikke er videre store. 

061821rgeskema1

Fordeling af de 146 kolonier efter antallet af reder. For ikke matematisk skolede: [11;20] er slang for ”fra 11 til 20”. Der er således f.eks. 35 kolonier med et sted mellem 11 og 20 reder.

Som det kan udledes af skemaet ovenfor er præcis halvdelen af kolonierne på 20 reder eller færre (19+19+35=73 og 2·73=146). Kun 14 % er på mere end 50 reder. Største koloni er fra Liselund Skov, Kastel med 335 reder. Alle kolonier med mere end 100 reder ses til højre.

061821rgesg

En af Rågerne i mit kvarter. Foto: Søren Gjaldbæk.

At Rågen i vid udstrækning yngler bynært hænger måske sammen med, at der ikke er mange afgræssede marker i det fynske landskab, og det er jo her Rågen fouragerer. I byerne er der en del grønne områder, Rågen er ikke kræsen, midterrabatten på Niels Bohrs Alle og græsplænerne langs den bliver brugt flittigt.

Hans Rytter har været særdeles aktiv og optalt 32 kolonier med tilsammen 1384 reder. Blandt andet har han forsøgt at dække Nyborg Kommune - der er der ifølge Hans 1089 (=33·33) reder, hvilket giver 3,93 rede pr kvadratkilometer. Et tilsvarende regnestykke for Odense Kommune giver 995 reder og 3,27 rede pr. kvadratkilometer. Odense Kommune er dog langt fra dækket.

061821rge2sg

Råger. Når først der er blade på træerne er kolonierne svære at se. Foto: Søren Gjaldbæk.

Som Niels Andersen skrev, er Rågen udsat for forfølgelse og bekæmpelse, det skyldes dens støjende adfærd i kolonierne, nogle mener, at den kan gøre skade på afgrøder. Det er tilladt at skyde ungerne på reden fra 1. maj til 15. juni, det kræver dog skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen. Det kan godt undre, at man må jage en fugl i yngletiden! Ifølge DOF BirdLife Danmark har den hårdhændede forfølgelse, som Rågen er udsat for, betydet, at kolonierne splittes op i flere, mindre kolonier - det kan man læse om her. Vores lille optælling synes at bakke om den teori, uden at man dog skal lægge for meget i det - det kræver en mere systematisk tilgang. Måske vi forsøger igen næste år i håbet om, at flere vil lade sig inspirere til at deltage.