Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg

Der blev holdt møde i Naturpolitisk Udvalg den 1. august. Der blev blandt andet drøftet regulering af vandstanden på Helnæs Made, regulering af skovning ved Gulstav og Svendborg Kommune, forskellige tiltag omkring Odense Fjord og forholdene på Nærå Strand. Hvad det sidste angår er  Kurt Due Johansen på trapperne med en stor rapport om fuglelivet der i perioden 1974-2018 med tilbageblik på perioden 1781-1973. Læs hele referatet fra mødet her.

Forår og efterår raster der mange Almindelig Ryle ved Næråstranden. Foto: Søren Gjaldbæk.