Reservatet på Gyldensteen - forslag til plejeplan

Vi har tidligere bragt Kurt Due Johansens rapport om Gyldensteen Strand, 2012-2020. I samme forbindelse har Kurt udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan Reservatet - området sydøst for Langø Mølle - kan plejes og vedligeholdes, herunder beskyttelse af de jordrugende fugle mod prædatorer, først og fremmest Ræv, samt regulering af vandstanden.

081921afgrsningkdj

Afgræsning af Reservatet ved høj vandstand. Foto: Kurt Due Johansen.

Rapporten slutter med en gennemgang af de arter, der er truffet i Reservatet, herunder forslag til forbedringer for forholdene for nogle af arterne. Gennemgangen af de enkelte arter er rigt illustreret med diagrammer, så man hurtigt kan få et indtryk af antallet og ikke mindst variationen af antallet gennem tiden.

081921skeksp

Skestorken er en uregelmæssig, sjælden gæst på reservatet - måske med tiden en ynglefugl? Foto: Keld Skytte Petersen.

Som sædvanligt er der tale om et flot og grundigt arbejde! Hele rapporten kan læses her.