Rødryggede Tornskader i de midt- og østfynske skove 2020.

Rødrygget Tornskade er en spektakulær art, som findes på heder og overdrev med spredte buske, samt i større rydninger i vores skove. De lever overvejende af insekter, gnavere og mindre fugle. 

2020 08 20 tornskadeRødrygget tornskade han. Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Bestanden anses for at være stabil, dog med tilbagegang i Østdanmark og fremgang mod vest. Sidste år blev der optalt 30 ynglepar på Langeland, læs Rødrygget Tornskade - Langeland 2019, men hvordan står det til på selve Fyn? Det synes jeg kunne være interessant at få undersøgt.

For gøre opgaven overskuelig valgte jeg at undersøge de midt- og østfynske skove, som i hvert fald tidligere har huset en del tornskader. Jeg startede med at tjekke Google Maps for at se, hvor der var store rydninger i skovene. Man kan se på kortet til højre hvilke skove, jeg har undersøgt.

Rydningerne opstår, hvor man har afdrevet større beplantninger af især gran. Områderne vil de første år fremstå åbent med lav vegetation og mange blomster. Her er som oftest også fine bestande af feks Tornsanger og Skovpiber. Og det er netop de steder, der tiltrækker tornskaderne, da der burde være rigelig med føde.
De fleste af skovene er tjekket mere end en gang i løbet af ynglesæsonen.

2020 08 20 sonderskovenRydningen i Sønderskoven ved Ferritslev er den eneste lokalitet med ynglende tornskader i år. De ynglede her også sidste år.  Foto: Tina Kierkegaard Hansen

Desværre stod resultatet ikke mål med indsatsen. Der er rigtig mange store og fine rydninger, der burde kunne huse en pæn bestand af tornskader, men de var fraværende næsten alle steder. Hvad det skyldes ved jeg ikke, men måske er der for få insekter? Der har i hvert fald været meget få sommerfugle i år, og sikkert også andre insekter. Det kan også være, at man måske rydder skov på en anden måde i dag end tidligere, og at den nuværende metode ikke favoriserer tornskader? Tænker i hvert fald, at det ikke er gavnligt, at der visse steder bliver gødet og sprøjtet.

I de undersøgte skove var det kun i Sønderskoven ved Ferritslev, at der var et ynglepar (som fik 3 unger ). Desuden sås der enlige hanner i Bjørnemosen ved Ravnholt og ved Lykkesholm. Det er ganske enkelt ikke noget imponerende resultat, så måske er tornskaderne ved at forlade området. Jeg kan jo også se, at nogle af de steder, hvor de var for bare få år siden, nu er tomme.Til gengæld ser det ud til, at de stadig holder ud i skovene nordøst for Fåborg, se kortet til højre. Men om bestandene her også er i tilbagegang, ved jeg ikke.

Det kunne være interessant at følge op på undersøgelsen de kommende år, også gerne på resten af Fyn, for at se om der virkelig er tale om en  (kraftig) tilbagegang, eller det bare er et enkelt års udsving. Så vidt jeg har hørt, har der heller ikke være særlig mange på Langeland i år, så det er måske en regional tendens? 

Til gengæld har der været rigtig mange i Gribskov på Nordsjælland i 2020 med ikke færre end 116 ynglepar (Per Ekberg)!

 

Tekst: Per Rasmussen