Temadag om Punkttælling 2.0 og spontantælling 4

Vi minder om DOF Fyns arrangement på torsdag på den 17. september på Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev,  hvor DOF’s nye feltprojekt punkttælling 2.0 er emnet. Projektet støttes af Aage V. Jensens Naturfond. Man kan læse mere her.

Det er de projektansvarlige Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen fra Fuglenes Hus, som står for arrangementet, der er todelt. Fra 14.00 til 17.00 er man i felten og får råd om, hvordan man punkttæller - mon ikke også der bliver mulighed for at se lidt fugle i mens - og fra 19.00 til 21.00 er der oplæg om bl.a. Punkttælling 2.0, det nuværende projekt. Fra 17.30 til 18.30 er DOF Fyn vært for lidt smørrebrød og drikkelse til de, der deltager i hele arrangementet. Man kan også vælge at deltage i enten eftermiddags- eller aftenarrangementet.

Sidste frist for til melding er torsdag den 10. september - især hvis man deltager i hele arrangementet - DOF Fyn vil nødigt løbe tør for smørrebrød! Tilmelding til kingoand@webspeed.dk (skriv temadag i emnefeltet) eller sms på 28603392, angiv om du deltager i hele arrangementet, kun eftermiddag eller kun aften.

Hvor mange Hjejler er der lige her, og hvor mange Almindelige Ryler har sneget sig med? Få vejledning i punkttælling på torsdag den 17. september. Foto: Søren Gjaldbæk.

Spontantælling 4

Som nogen måske kan huske, har vi her på vegne af DOF afholdt tre spontantællinger, og data fra disse har indgået i Thomas og Daniels arrangementer i andre lokalafdelinger, mon ikke det kommer til at gentage sig? For at komme i form afholder vi endnu to omgange ”Fyn tæller sammen, men hver for sig”, det er jo desværre blevet mere aktuelt end sjovt er her på det seneste. Den første af disse spontantælling 4 afvikles på lørdag den 12. september, alle kan deltage, også selv om man ikke dukker op på temadagen. Jo flere, der er med, jo bedre datagrundlag får vi. Vi minder om reglerne - man udvælger sig et punkt på en given lokalitet og tæller alle de fugle, som man ser eller hører inden for 5 minutter.

  • Alle 5-minutters-tællingerne indtastes i DOF Basen.
  • Start- og sluttidspunkt skal noteres.
  • Der skrives ”spontantælling” i notefeltet, så tællingerne efterfølgende kan udsøges.
  • Feltet med ”Alle fuglearter indtastes” (umiddelbart under feltet med ”Lokalitet”) afkrydses for at sikre, at alle identificerbare arter, der er set og hørt, er noteret og indtastet.

Sidste spontantælling, der som den opmærksomme nok har takseret til at være nummer 5, afholder vi på selve dagen, dvs. torsdag den 17. september.

Søren Gjaldbæk