Tirsdagsanalysen - uge 5

Kyndelmisse slog sin knude i uge 5 - overmåde hvas og hård, hvor sne og frost fik "Troldfuglen" frem.

148434981 10224817020314036 2603742546495186826 o

Musvåge med "pigsko" kan med nød og næppe holde sig fast i snestormsagtige forhold. Foto: Steen Vagner

Mandag

Det kniber efterhånden med åbent vand. Blot 5 Sølvhejrer blev det til hele ugen, hvoraf de 2 holdt til i Botofte Skovmose (Claus Dalskov) og den tredje ved Sandholt (Leif Kristensen). En enkelt Pibesvane rastede ved Kædeby (Henrik Mørup), Ved Longelse trak 370 Sangsvaner mod Lolland, og 100 rastede ved Barager Næbbe (Morten Müller).

97 Blisgæs rastede ved Øster Hæsinge (Erik Ehmsen) og 62 ved Føns Vang (Michael Mosebo). Sidste uges store Bramgåsetal var en sjældenhed, men 4.000 rastede ved Sinebjerg (Freddy Hansen). Knold Nor kunne fremvise 1.300 Troldænder og 325 Bjergænder (Else Klint).

1 Blå Kærhøg rastede ved Vejlen på Tåsinge (Niels Bomholt). 1 Duehøg overfløj Glorup Park og Peter Pelle, mens 1 Vandrefalk han spejdede over Rudkøbing fra kornsiloen (Morten Müller).

Erhardt Ecklon var trillet til Fællesstranden ved Fynshoved. Her så han 30 Islandske Ryler og 80 Storspover. På Enebærodde rastede en Mosehornugle, Evald Mehlsen var den heldige. Isfuglene bryder sig ikke om dette vejr - 6 fugle frøs sammen med deres observatører på lige så mange lokaliteter. Den ene af Isfuglene havde selskab af en Vandstær og Steen Winkel.

Bjergpibere kan ses ved Bispeengen. Det er svært at blive klog på, hvor mange der er, da de færdes noget skjult og ofte kun ses kortvarigt i flugt, men der var dog eneighed om, at der mindst er 2 fugle, men sandsynligvis flere. Der er dog også Engpibere på lokaliteten. (Bent Juhler og undertegnede). På Stige Ø rastede også 2 Bjergpibere (Søren Rasmussen).

En enkelt Hvid Vipstjert var på plads ved engene ved Nr. Broby (Søren G. Nielsen), og i Svendborg fik endnu en Munk ring på (Peter Teglhøj). 50 Ravne fløj rundt i samlet flok over Lindkær og Leif Bisschop-Larsen.

IMG 3059 2 Sangsvaner i færd med kurtiseringen trods vinterkulden. Foto: Poul V. Rasmussen

Tirsdag

Ugens fjerde Sølvhejre blev set ved Nielstrup Sø af Peder Rasmussen, de allerede nævnte fugle blev set flere gange ugen ud. Ved Syddansk Universitet i Odense rastede 8 Agerhøns (Martin Rheinheimer). Michael Mosebo gjorde det i vandhøns og fandt 5 Vandrikser ved Båring Vig. På Æbelø fandt Jens Bækkelund 1 Enkeltbekkasin og ved Lunkebugten holdt Hvidkliren stand (Leif Kristensen). 7 Isfugle blev set spredt i det fynske, men kun to lokaliteter fra dagen før gik igen. 

Bjergpiberne ved Bispeengen var på plads, og ingen turde melde mere end 2 fugle, men mange havde lyst. De er pokkers være at holde styr på. (Gregers Johannesen, Pierre Bentzen, Jens Peter Bech og Søren Gjaldbæk). Gregers og Pierre fortsatte til Snapind, hvor Bjergvipstjerten var på plads. I Bøjden kunne Erik Damm notere en Hvid Vipstjert.  Ved Skaboes Huse rastede 2 Sangdrosler (Kurt Hansen) og Ravnholt hedder ikke Ravnholt uden grund. Pierre Bentzen kunne tælle 80 Ravne over Lindkær.

ese Dartpil eller Bjergpiber? Foto: Søren Gjaldbæk

Onsdag

Onsdag sneede det hele dagen, og det fik med det samme "Troldfuglen"/Skovsneppen ud af skoven. I Rudme rastede en i en have hele dagen, og ved Gudbjerg så Leif Bisschop-Larsen en enkelt fugl. Ved Kerteminde rastede en Enkeltbekkasin (Peter Lilleø). Den Hvide Vipstjert ved Nr. Broby var på plads igen (Søren G. Nielsen).

Torsdag

På bagsiden af snevejret skulle fuglefolket luftes. Poul Rasmussen fandt 358 Sangsvaner ved Ny Gesinge og 1.150 Grågæs ved Skovballe. 68 Blisgæs fløj over Trøstemosegård og Leif Kristensen ved Øster Hæsinge. 1 Blå Kærhøg rastede ved Munkebo (Peter Lilleø) og ved Hagenskov rastede en Vandrefalk (Thomas Kampmann). Der var også Vandrefalk ved Ølundgård (Jørn Vinther Sørensen) og ved Rudkøbing Havn (Morten Müller). 

5 Agerhøns rastede ved Rynkeby (Ivan Sejer Beck). Klaus Larsen kunne notere en enkelt Sortgrå Ryle ved Knudshoved. Michael Mosebo så en Skovsneppe i Røjle By og Søren G. Nielsen så 2 Bjergpibere på Bispeengen. 1 Sangdrossel rastede ved Tankefuld (Niels Andersen), og Munk kunne noteres både ved Kærum Å (Lars Petersen) og 1 i Nyborg (Jørn Knudsen).

147644943 10158922375579556 5672807023305411225 o

En del Blå Kærhøge overvintrer i det fynske. Spændende om sneen tvinger dem væk eller flere kommer til. Foto: Claus Dalskov

Fredag

Kirsten Nielsen opdagdede en Madarinand hun ved Dalum Havn. Da arten netop er blev krydsbar for folk med de lyster, så tiltrak den sig lidt opmærksomhed. Læs mere om fundet her og her. 350 Bjergænder rastede ved Strandby ved Tranekær - det er ikke helt almindeligt (Laila Neerman). 5 Røde Glenter fouragerede over Lindkær (Leif Sørnsen). Erhardt Ecklon så en Blå Kærhøg ved Skovhuse og Michael Mosebo noterede en han ved Vejlby Fed. Michael fik samme sted både støvet 1 Dværgfalk, 1 Bjergpiber og 97 Sanglærker op - læs mere om Michaels meritter her

På Rudkøbing havn talte Morten Müller 105 Klippeduer og 1 Vandrefalk - Morten har således et godt grundlag for at vide, om Vandrefalken får noget at spise resten af vinteren. Morten noterede også en Skovsneppe ved Vejlen på Tåsinge og det samme gjorde Thomas Kampmann ved Hagenskov. Ved Bøjden By gør 60 Tornirisker 100 Stillitser selskab. (Søren G. Nielsen).

IMG 8320 kopiGenerelt få drosler denne vinter. Vindroslerne er trukket længere sydpå, men her en enkelt ved Lundeborg. Foto: Poul Brugs.

Lørdag

Ugens 5. og 6. Sølvhejre blev set ved henholdsvis Åmosen (Peder Rasmussen) og ved Eskør (Michael Mosebo). Mandarinanden fik selskab løbende dagen igennem ved Dalum Havn. Blå Kærhøg blev set både ved Marslev (Kirsten Lund), Stavidsåen (Ole Scharff), Vejlen på Tåsinge (Leif Sørensen) og på Ristingehalvøen (Claus Dalskov).

"Troldfuglen" er blevet presset af vejrsituationen og søger føde i dagtimerne - 11 Skovsnepper blev meldt denne lørdag. Både ved Bøsøre og ved Revsøre var der Syenvender - henholdsvis 3 og 4 alle set af Lars Kirk. 7 Isfugle blev meldt fra det fynske, og ved Eskør fandt Michael Mosebo 2 Bjergpibere. Morten Müller gjorde en af de sjældnere vinterobs af Hedelærler, da han fandt 8 rastende fugle ved Nørreballe Nor.

Ved Vejstrup Å rastede både Bjergvipstjert og Sangdrossel (Niels Bomholt) og ved Hagenskov ligeledes en Sangdrossel (Thomas Kampmann).

148076339 10158848410929857 3218067569704996142 o

Troldfuglen på besøg i Jane Ditzels have på Langeland. Foto: Jane Ditzel

Søndag

Var bidende kold med kraftig blæst fra øst. Det tog toppen af aktiviteten hos det fynske fuglefolk. Men Laila Neermann, Leif Kristensen og Pierre Bentzen var da lige forbi Mandarinanden. Ugens anden Dværgfalk blev noteret af Nina Bjørn ved Hvedholm. Vandrefalken var igen forbi Hagenskov og Thomas Kampmann. 2 Sortgrå Ryler rastede ved Knudshoved (Per Rasmussen) og 12 sultne Skovsnepper spredt i det fynske får lov at runde ugen af.

Tekst: Esben Eriksen