Tirsdagsanalysen - uge 16

Af Anton Markvard

Uge 16 markerede sig med ankomsten af flere nye fugle og flere sjældne derimellem, og desuden månedsdagen for fundet af Lille Bjergand i Sybergland, som fortsat er på plads.

270423Haerfugl

Weekenden kastede flere Hærfugle af sig i Østdanmark, og lørdag blev der igen fundet Hærfugl på Langelands sydspids. Foto: Leif Sørensen

Mandag
Gyldensteen-området blev kigget igennem af Jens Bækkelund. Ænder var der nok af - Fordelt på området fik Jens bogført i alt 154 Skeænder og 48 Knarænder. I Engsøen stod også 105 Klyder, 11 Sølvhejrer og en Silkehejre, som efterhånden er blevet fast inventar for området. Ved Dræet, som er den lille ø, der ligger lige sydvest for Æbelø Holm, talte Jens Bækkelund også 88 rastende Storspover.

I Sybergland, blev Lille Bjergand registreret af Mogens Bryndum, og samme sted havde Mogens også en Blå Kærhøg. Denne art blev også set ved Letmose Skov og Henninge af henholdsvis Mogens Ribo Petersen og Flemming Johansen. På Langeland ved Tryggelev Nor rastede en Rørdrum, 50 Skeænder og 4 Skægmejser. Flemming Johansen var observatøren. De to hanner af Mandarinand rastede fortsat i Rudkøbing Mose, kunne Sanne Lykke Dalgaard og Morten Müller bekræfte, og Evald Mehlsen noterede 3 trækkende Hedelærker ved Klakkebjerg. Ved Ølundgård fouragede en Fiskeørn, bevidnede Henrik Kalckar Hansen, og 266 Krikænder lå i vådområdet ved Nørre Broby, set af Leif Kristensen. Ved Vejlen på Tåsinge rastede en Blåhals, set af Bjarne Larsen.

270423Mandarinaender stofferjaeger

De to Mandarinænder i Rudkøbing Mose sås ugen igennem. Foto: Stoffer Jaeger

Undertegnede havde 3 syngende Rødtoppede Fuglekonger i Morud Skov og 4 overflyvende Traner ved Sprattenborg Huse. I Føns Vang rastede 2 Sorthalsede Lappedykkere, set af Jørgen Hjorth Jensen, og det faste par af Sortstrubet Bynkefugl ved Bøjden Nor så Leif Sørensen. Her så Leif også en Stor Kobbersneppe.
Michael Brunhøj Hansen var rundt på Nordfyn ved Blanke Fed og Tangmosen, hvor det blev til en syngende Blåhals, Sortstrubet Bynkefygl og to Skægmejser.
Frank Jensen-Hammer stod på sin vante obspost på Langelands sydligste punkt. Fra Dovns Klint talte Frank 180 trækkende Sortænder, 6 Sortstrubede Lommer og 102 Engpibere.

Tirsdag
Indtil videre i år er der registreret Sorthalset Lappedykker på 8 forskellige fynske lokaliteter, og i dag registrerede Henrik Kalckar Hansen 6 stk i grusgravene ved Birkum. Fiskeørnen sås flere steder, ved Småstenskrog af Kristoffer Hansen, ved Skaboeshuse af Kurt Kaack Hansen og ved Købeshoved af Auroura Epoke Dalsgård. Ved Småstenskrog havde Kristoffer Hansen overraskende nok også en nordøst trækkende Skestork. Henrik Mørup-Petersen tjekkede op på Lille Bjergand i Sybergland. Den var på plads, og i dag var det månedsdagen for fundet af fuglen.
Ved Ravnholt Dyrehave sang en Rødtoppet Fuglekonge, hørte Per Rasmussen, og der blev igen meldt 2 Mandarinænder i Rudkøbing Mose, denne gang af Bo Gregersen.
I Snaremose Sø lå ænder, og Ole Goldschmidt talte. 82 Skeænder, 38 Knarænder, 6 Atlingænder, 386 Krikænder og 18 Spidsænder. Der var syngende Rørdrum på fire forskellige lokaliteter på Langeland, Snaremose Sø, Nørreballe Nor, Tryggelev Nor og Stengade Sø, og Ole Goldschmidt lyttede på de tre af dem. På sidstnævnte lokalitet hørte Hans-Henrik Wienberg flaskepusten.
Frank Jensen-Hammer var på pletten igen, Dovns Klint, og bedste fugl for ham i dag var vel en trækkende Dværgfalk.

270423LilleBjeer

Tirsdag markerede månedsdagen for fundet af den Lille Bjergand i Sybergland. Foto: Jens Peter Bech

Onsdag
Der var rovfugle i luften i dag. Observationer af 6 forskellige arter af rovfugle blev kategoriseret som bemærkelsesværdige på DOF Basen. Per Toft Johansen så en Fiskeørn ved Signekær nord for Haarby, Leif Bisschop-Hansen så en Blå Kærhøg ved Gudbjerg Mark og en Vandrefalk på Helnæs Made, Arne Christensen så en Duehøg ved søen ved Valdemars Slot, Michael Glentedal havde 3 Røde Glenter ved Måle, og Dværgfalken blev registreret tre steder: Ved Korinth af Jakob Sunesen, ved Dovns Klint af Frank Jensen-Hammer og ved Tarup Grusgrave af Henrik Kalckar Hansen.
Der sås Sortstrubet Bynkefugl to steder. Ved Tryggelev Nor af Gregers Johannesen, og ved Bøjden Nor af Leif Kristensen. Blåhalsen sang på Bispeengen, hørt af Anthony M. Carter, og en Rødtoppet Fuglekonge sang i Rygård Skov, hørt af Per Rasmussen. Rørdrummene paukede som sædvanlig på Langeland. I dag ved Stengade Sø og ved Tryggelev Nor. Fuglene hørtes af henholdsvis Jane Ditzel og Gregers Johannesen.
I havnen ved Strynø fandt Ole Goldschmidt en Sortbuget Knortegås. Sikkert en af Ristinge-fuglene, der var taget på udflugt til den lille ø.

270423bhlk

Brushane, Siø. Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Fyns første Hedehøg i år blev set af Freddy Hansen Bjernekrogen ved Faaborg. Ved Nakkebølle sang to Blåhalse, hørt af Niels Bomholt Jensen, og ligeledes to ved Bispeengen, hørt af Søren G. Nielsen.
Klakkebjerg, som er et overdrev/hede-område vest for Aarup, har vist sig at være et særdeles sikkert sted at se eller høre Hedelærke, og det gjorde Gunnar Jørgensen denne dag. Ved Neverkær fandt Gunnar Jørgensen også en Indisk Gås.
To Sorthovedede Måger sås på Siø af Morten Müller og Søren Sørensen. Fuglene kunne tænkes at være de samme fugle, som sås på Tåsinge for nogle uger tilbage - Men hvem ved? Måske er der flere par, der pendler rundt på Langeland og Tåsinge og det derimellem.

Fredag
Der blev fulgt op på den Indiske Gås ved Neverkær i dag. 5 fuglekiggere registrerede den på DOF Basen. En anden speciel gås rastede på Vitsø; Niels Munch Kofoed havde fundet en Nilgås. Jens Peter Bech var ved Sybergland og Broløkke strand og bogførte den Lille Bjergand og en Blåhals.
Mandarinænderne i Rudkøbing Mose lader til at være faldet godt til, og i dag blev de set af Erhardt Edmund Ecklon. Der var Traner i luften i dag. 9 stk trak nord ved Tryggelev Nor set af Henrik Mørup-Petersen, samme antal fløj over Fjællebroen set af Arnbjørn Jens Jørgensen, og 11 trækkende fugle sås ved Ore på Nordfyn af Jens David Kofoed Mogensen.
2 Fiskeørne trak nord over Gudbjerg Mark set af Leif Bisschop-Larsen, Peter Lillesø så en Vandrefalk flyve over Munkebo, ved Skovby Nymark rastede en Sortstrubet Bynkefugl, set af Jens Bækkelund, og ved iskiosken ved Tryggelev Nor rastede 2 stk af denne art - her set af Henrik Mørup-Petersen.

270423traner ls

Der var en del Traner i luften i uge 16. Foto: Leif Sørensen

Lørdag
Der blev talt ænder og gæs i dag, og specielt Skeænder var der mange indtastninger af på DOF Basen. Skeanden blev registreret på 8 forskellige lokaliteter med flest fugle på Siø med 82 fouragerende fugle, talt af Ole Goldschmidt. I gåsefamilien blev der talt flest Bramgæs. Ved Lumby Inddæmmede Strand talte Karen Kofoed 2000 fugle, syd for Vitsø Nor på Ærø talte Niels Munch Kofoed 1000 fugle, og ved Tryggelev Nor fouragerede 1850 fugle, så Morten Müller.
Tre fuglekiggere var forbi Lille Bjergand i Sybergland; Per Hauge og finderne af fuglen, Jens Peter Bech og Benjamin Bech - læs deres finderberetning her.

I Sybergland fandt de også en Nilgås.

270423Nilgas

Der blev fundet Nilgås to steder i uge 16. Denne er fra Sybergland. Foto: Jens Peter Bech

Udover Lille Bjergand blev der også set et par andre sjældne fugle i dag; Sort Glente ved Lindved Å set af Anders E. Sørensen, Gulirisk på Fyns Hoved set af Esben Eriksen, og en ny Hærfugl blev fundet ved Gulstav.
På Fyns Hoved rastede 10 Tejster observerede Jens Peter Bech, Benjamin Bech og Esben Eriksen. Freya Mørup-Petersen havde en Mosehornugle ved Piledybet, og i Hindsgavl Skoven rastede en Sortspætte, set af Zascha Watz. Esben Eriksen hørte en Blåhals ved Vestermade, og det gjorde Benjamin Bech ligeledes ved Broløkke Strand.
Ringdroslerne begynder så småt at dukke op i det fynske land. I dag blev der set 3 fugle; En enkelt ved Nordskov Enge af Bech og Bech, og 2 stk ved Ørnehøj-området af Ole Goldschmidt.
Fiskeørnene begynder for alvor at trække nu, så KIG OP! I dag blev der set Fiskeørn på 8 forskellige steder. Én fugl sås både først på Enebærodde og 16 minutter senere på Fyns Hoved. Du kan læse om denne kædeobs her.

270423rorpvr

Rørhøg med redemateriale. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
For en gangs skyld træktalte Frank Jensen-Hammer ikke ved Dovns Klint…
Til gengæld gjorde Ole Goldschmidt, og det blev til nogle fine arter og tal. Disse kan ses i skemaet til højre.
Fire fuglekiggere så og/eller hørte Rørdrum på Langelands bedste lokalitet for arten, Tryggelev Nor. De fire fuglekiggere var Leif Kristensen, Jane Ditzel, Arne Christensen og Frank Desting. Rørdrummen hørtes også ved Stengade Sø af Claus Dalskov.
Ved Tryggelev Nor var der også 6 Dværgterner i luften, og disse var Fyns første i år. Frank Desting var observatøren.
Chefen i falkefamilien, den seriøse og robuste Vandrefalk, blev set på Fyns Hoved af Freya Mørup-Petersen. Chefens underordnede, den lille energiske Dværgfalk, blev set ikke langt derfra, ved Øksnehave, af Esben Eriksen.
Ole Goldschmidt hørte 10 syngende Gærdesangere og så en Ringdrossel ved Gulstav. To Ringdrosler blev også set i Tårup på Hindsholm af Jens Peter Bech. For anden dag i træk var der Gulirisk, i dag i Kerteminde set af Bo K. Stephensen.

270423dvaerghorsesg

Dværgfalk, Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tak til observatører og fotografer, der gjorde det muligt at lave denne analyse. Vi vender stærkt tilbage i næste uge.