Tirsdagsanalysen uge 23

Ugen startede med flot vejr - men ikke mange nye fugle, hvis der var nogen, så sivede de igennem i det klare vejr. Det blev - igen, igen - Skagen og Christiansø, der blev begavet/begravet med/i hits. Torsdag bød på vejromslag, som returtræksdrømmerne allerede havde lavet en drømmefugleliste til - heller ikke det blev til noget. Ugen sluttede med vejr, der ikke havde bemærket, at vi var i årets første sommermåned.

Drosselrørsanger, Botofte Skovmose - den blev set og hørt hele ugen. Foto: Claus Dalskov.

Mandag den 1. juni kunne man se og høre Drosselrørsanger to steder på Langeland - Nørreballe Nor og Botofte Skovmose - begge fugle gengangere fra uge 22. Botoftefuglen blev hørt ugen ud. Pirolerne drillede fortsat på Gulstavkanten, Frank Jensen-Hammer havde 3 flyvende over sin matrikel, og Ole Goldschmidt hørte en i såvel Øster- som Vesterskov. De fleste af Pirolerne i år har været ret sporadisk syngende og ikke videre samarbejdsvillige, som mange andre har måttet sande - også denne mandag. Bagenkop Havn bød på Middelhavssølvmåge - en 2k fugl - fugleknudsen.dk.

Uge 23 gav 1422 Canadagæs, blandt andet disse. Foto: Jane Ditzel.

Canadagæssene blev som vanligt på denne årstid set mange steder - i alt 200 fugle fra 9 lokaliteter. Uge 23 gav i alt 1422 Canadagæs - det er mange, lokaliteterne med Canadagås kan ses til højre. For 3. dag (aften) kunne man høre Engsnarre ved Skovsbo (Carsten Skou m.fl.) - den blev også hørt fredag og lørdag, samme art crexede to gange ved Ravnholt midt på formiddagen (Anette Friis). Carsten Moth Iversen havde en syngende Vagtel ved Ørsted Grave - også hørt næste aften. Gråsten Nor bød på familiekomsammen af Sortstrubet Bynkefugl, 7 styk, set af Lars Tom-Petersen, her har ynglesuccessen været i top - formodentligt fynsk rekord! 12 Rødryggede Tornskader i Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt) er vel rekord for første halvår! I Gulstav Mose rastede 9 Svaleklirer (Ole Goldschmidt), efterårstrækket er måske allerede i gang?

Rødrygget Tornskade, det bliver spændende at følge, hvor mange ynglepar vi får. Denne fra det midtfynske. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag den 2. juni kunne man se aftentræk af Knortegæs i Svendborgsund - 1330 styk (Jacob Sterup og Erhardt Ecklon). Fra Løkkeby Enge meldte Morten Müller om Sortstrubet Bynkefugl, som tilsyneladende har ynglet der, men havde forladt området. Samme Morten havde en Gulirisk ved Keldsnor, der dog ikke havde tålmodighed til at afvente et portrætfoto, og Pirol i Gulstav Vesterskov. Den efterhånden fåtallige Agerhøne blev set tre steder på Fyn, 2 ved Bogense af Jens Bækkelund, 2 Rynkeby og 2 Risinge Hoved af Evald Mehlsen, som havde endnu en onsdag ved Langtved.

Agerhøne. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Dagens høst af Canadagås blev på 282. Erik Ehmsen havde en Lærkefalk ved Hillerslev, der synes at holde et par stykker til i det midtfynske. Det kunne være fint, hvis den art kunne etablere sig. En anden art, som vi gerne vil se yngle er Rødrygget Tornskade - den har det vist ikke for godt - man må formode, at de fugle vi ser nu er potentielle ynglefugle - tirsdag var der f.eks. 2 på Helnæs Made (Niels Bomholt) og en Løkkeby Enge (Morten Müller) - alle lokaliteter med Rødrygget i uge 23 ses til højre - man savner fugle fra de klassiske nordfynske lokaliteter.

Lærkefalk - den ses on and off på Midtfyn. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Selvom man sjældent kommer ud for større overraskelser på punkttælling, så kan det forekomme.  Magrethe Andersen faldt over en nordlig Blåhals ved Viby Å - punkt 11 på hendes punkttællingsrute. Det var årets anden - Keldsnor Fuglestation ringmærkede en den 20. maj.

Onsdag den 3. juni var dagen før det lovede vejromslag - en række optimister var taget til Sydlangeland; det skulle de aldrig have gjort, hvis ikke det var for vejret, som var fint. Martin Søgård havde som den eneste held med Pirol i Gulstav Vesterskov, en Rovterne og tre gamle Dværgmåger kunne ses i Nørreballe Nor og Tryggelev Nor havde (igen, igen) besøg af Sølvhejre, som jo for 20 år siden ville have reddet dagen.

Sølvhejre, Tryggelev Nor, set der flere gange i uge 23. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Rise Mark på Ærø to Sortstrubede Bynkefugle, set af Lars Tom-Petersen (også torsdag) - det går helt godt med den art derovre. Samme sted hele 5 syngende Bomlærker. Det blev Nordfyn, der trak onsdagslæsset: Kurt Due Johansen havde 13 Sorthalsede Lappedykkere i Engsøen, Gyldensteen og mere glædeligt 38 i Mellemstykket - i fuld gang med redebygning, det kan man læse om her. Alle de Sorthalsede var på plads (på rederne) i skrivende stund (8. juni).

Sorthalsede Lappedykkere på rede, Mellemstykket. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dagens fugl var det kun Aksel Christensen, som fik glæde af, da han fandt en Hærfugl ved Egebjerggård. Dagens høst af Canadagås blev på 289. Onsdag blev også dagen, hvor en større offentlighed blev præsenteret for Vandrefalkungerne ved Fynsværket, da Esben Eriksen udsendte en video med søskendeflokken, se den her - de har 3 store unger, som stadig kan ses ved kassen.

Stillbillede fra video taget af Esben Eriksen.

Torsdag den 4. juni kunne have givet returtræk på Sydlangeland - det skete ikke, med mindre en overflyvende Sort Glente skal i den kategori. Der blev hørt Pirol af Peder Rasmussen i Vårø Skov - det er længe siden, at den art har vist sig uden for Langeland. Ved Revninge hørte Søren Louis Rasmussen en Vagtel - de er begyndt at synge rundt omkring.

Grundlovsdag var der Sort Glente ved Dovns Klint (Esben Eriksen, Morten Müller og Tim Hesselballe Hansen) og også en fugl ved Snaremose Sø (Ole Goldschmidt). Ved Dovns Klint et lille efterslæb af Knortegæs - 310 trak nordøst, også et par nordgående Hvepsevåger - de skylder stadig en god dag.

Hvepsevåge - der har ikke været mange dette forår, denne fra Midtfyn. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Martin Søgård var på Fyns Hoved, hvor der var godt gang i fuglesangen, heriblandt en overraskende Vagtel. I sommerhusområdet Rødtoppet Fuglekonge med unger, samme art blev også set i Bjørnemose, Ravnholt af Per Rasmussen. Mon ikke der er en del ynglepar derude? Der var igen Engsnarre ved Gråsten Nor efter en god uges pause (Bjarne Jørgensen), den blev også hørt søndag. Dagens Canadahøst var på 338 - blandt andet 157, som trak nord ved Kavslunde (Michael Mosebo Jensen).

Lørdag den 6. juni var der godt gang i vinden - alligevel blev det til 582 indberetninger på DOF Basen, de 340 var i forbindelse med DOF Fyns spontantællingsprojekt, som man kan læse om her. I Gærup Skov sang to Rødtoppede Fuglekonger for Niels Bomholt, og ved Brændegård Sø så Bo Andreasen en Rovterne. Ved Arreskov Sø havde Erik Ehmsen gang i kliktælleren - 600 Mursejlere - årets hidtil største flok. DOF Fyns tur til Æbelø måtte på grund af vinden flyttes til Gyldensteen - her faldt gruppen over en Indisk Gås.

Mursejler - denne fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Søndag den 7. juni trak to Sorte Glenter syd på ved Dovns Klint (Morten Müller), og i mosen så Henrik Kalckar en Pungmejse - den er blevet meldt sporadisk gennem et par uger, men også eftersøgt forgæves af mange. I Østerskov og Eget Skov kunne et par heldige igen høre Pirol (Kurt Kaack Hansen og Søren Bøgelund). Kurt Due Johansen hørte årets sjette Vagtel ved Hessum, og endnu en Rødtoppet Fuglekonge kunne høres ved Ravnholt (Per Rasmussen). Thomas Vikstrøm så en noget sen Blå Kærhøg han ved Vestermade; dem er vi ikke forvænt med i juni.

Vi er nu i en periode, hvor det er ynglefuglene, der dominerer, måske vi får en lille overraskelse med. Det er værd at kigge efter Rosenstær og Buskrørsanger, der er mange i omløb. Tak til de, der bidrog med fotos, vi modtager meget gerne fotos fra uge 24 til næste uges analyse.

Tekst: Søren Gjaldbæk.