Tirsdagsanalysen uge 32

Uge 32 kom til at stå i vadefuglenes tegn, der blev set en del fra Gyldensteen, Ølundområdet, Bøjden Nor, Helnæs Made, Siø, Vitsø på Ærø og de sydlangelandske lokaliteter. Blandt de sjældnere skal vi nævne Odinshane, Vitsø den 9. august, Stor kobbersneppe - op til tre - på Siø hele ugen (Peder Rasmussen m.fl.), en enkelt af samme art på Skarø (Martin Strømkjær) og en Sandløber, som blandede sig med rylerne i Keldsnor (Ole Henrik Goldschmidt). Der blev også set Dværgryle et par steder.

Stor Kobbersneppe. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mange af vadefuglelokaliteterne bærer præg af vandmangel, vi må håbe, at de sidste dages regn kan bidrage til en vandstandshævning. Det ville være fint med mere vand inden rykket af ungfuglene sætter ind. Til højre kan man se de største noteringer for en række udvalgte arter.

Sortklire, Vejlen, Tåsinge. Foto: Finn Skov.

Der blev også til lidt vadefugletræk i det nordfynske: Torsdag den 8. august så undertegnede Strandskader 107, Strandhjejle 14 og Islandsk Ryle 2 trække vest.

Temmincksryle, Gyldensteen Engsø - to af i alt fire. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ugens Rovterner fordelte sig med en ung og en gammel onsdag den 7. august ved Vejlen (Peder Rasmussen m.fl.) og op til fire i Tryggelev Nor og Nørreballe Nor den 6., 9. og 10. august - flere observatører.

Rovterne, Vejlen, Tåsinge. Foto: Leif Sørensen.

Ugen blev skudt godt i gang, da Søren Bøgelund den 5. august havde Fyns blot tredje augustobservation af Pirol, ovenikøbet fra haven i Gulstav - de to andre er fra 2014 og 1992! Bøjden Nor husede fortsat to til tre Skestorke (Erik Damm m.fl.), set gennem hele ugen. Efterårets første Almindelig Kjove fløj forbi Lars Tom-Petersen og Skjoldnæs Fyr. Den Nordiske Lappedykker blev meldt af Steen Winkel, men ikke senere på ugen, måske den har fundet ud af, at verden er større end Strynø. Flokken af Canadagås ved Gyldensteen ifølge Kurt Due Johansen vokset til 65 - det er rigtig mange efter fynske forhold. I Gyldensteen Engsø stod der to Sølvhejrer, der også blev set tirsdag.

Dværgmåge, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag stod to Sølvhejrer (Niels Bomholt) - torsdag var der Sølvhejre ved Tryggelev Nor (Finn Skov). Ved Ravnholt så Karl Top ugens eneste Lærkefalk. Ved Gyldensteen Engsø så undertegnede en juvenil Dværgmåge - læs her  - der blev også set ung Dværgmåge fredag, sikkert samme fugl.

Sølvhejre, Tryggelev og Salme Nor. Foto: Finn Skov.

Torsdag den 8. august trak to Hvide Storke ved Drejet på Ærø (Lars Tom-Petersen) og Poul Bjergager så tre ved Ristinge Klint - måske er det flokken på fem - læs her, der er blevet uvenner.

Bynkefugl, de første er på vej sydover. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag var der en tidlig Blisgås ved Vitsø Nor, hvor man også kunne se årets første fynske Odinshane, en ungfugl (Rasmus Turin og Lars Tom-Petersen). I Gyldensteen Engsø stod tre Traner (Karin Abildgård), Jens Bækkelund og undertegnede så to gamle fugle. Alderen på den tredje er ukendt - måske der er et overset ynglepar på de kanter? Der var fortsat lidt gang i fluesnappere, Stenpikkere og Bynkefugle. Af sidstnævnte var der flest på Helnæs Made fredag med syv af Stenpikkere og tre Bynkefugle (Gunnar Jørgensen).

Trane, Gyldensteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mursejlerne fortsætter sydpå - Morten Müller så 105 trække sydvest ved Keldsnor lørdag den 10. august- undertegnede havde 50 dagen før, der forlod Odense i løbet af en halv times tid. Samme dag havde Morten Müller ugens første Fiskeørn, der trak ved Gulstav Mose, Lars Kirk så en næste dag ved Lundemosen (Holmdrup Mose) - sikkert den fugl, der har holdt til på stedet i nu et par uger.

Sumpmejse, Tange Å, søndag den 11. august. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Søndag den 11. august trak efterårets første Spidsænder - 2 styk sydvest over havet øst for Thurø, set af Arne Bruun. Vi skal nok nogle uger frem, før der for alvor kommer gang i svømmeænderne. Arne hørte også kortvarigt en synge Vagtel på Thurø. Sekshundrede Hjejler ved Bøjden Nor - set af Søren G. Nielsen - skal også nævnes. Vi slutter analysen som vi startede med Søren Bøgelund: Plettet Rørvagtel fra haven i Gulstav, hvorfra han også så fire Hvepsevåger trække syd. Trækket af disse kommer først rigtigt i gang i månedsskiftet august-september.

Vi ser frem til næste uge og håber, at vi stadig får tilsendt fotos af aktuelle fugle.

Udsigt over Gyldensteen Engsø. Man kan, hvis man ser godt efter, se Sort Svane. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tekst: Søren Gjaldbæk.