Tirsdagsanalysen - Uge 44

Uge 44 var en meget spændende fugleuge rundt om i landet med en række meget sjældne fugle som fx Kaffersejler (Afrika), Stor Gulben (Nordamerika), Brundrossel (Sibirien) og flere Gråsejlere (Sydeuropa), hvilket var en god reminder om ikke at gå i vinterhi endnu. November kan fortsat byde på godt fugletræk og ikke mindst er denne måned kendetegnet ved at ofte at byde på usædvanlige fugle. Uge 44 gav flere spændende fugle i det fynske trods det, at antallet af observationer er faldet markant. Ellers var ugen kendetegnet ved at øen er ved at lægge sig i de sædvanlige vinterfuglefolder.

123462078 10158679463809556 6751899918563992421 n

Thorshanen i Tryggelev Nor på rimelig fotoafstand. Foto: Claus Dalskov

Mandag

Mandag dukkede en Thorshane op i Tryggelev Nor, den blev fundet af Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Fuglen var første observation på Langeland og var var den fjerde nye art for kommunen i 2020 – de øvrige nye kommunearter var Halsbåndstroldand, Blå Glente og Alpesejler.  Langeland er den kommune i det fynske, hvor der registreret flest fuglearter – listen tæller nu 318 forskellige arter. Læs mere her om Thorshanen i Tryggelev Nor her. Så var ugen i gang.

Vi bliver på Langeland, hvor 103 Hedelærker trak (Søren Bøgelund) – det har været et meget vildt år for Hedelærke på Langeland – vi må samle op senere og se, om Langeland står alene med de store tal eller om det er en generel tendens. Samme sted havde Søren 3 Store Tornskader.

En Hvidbrynet Løvsanger blev hørt ved Gulstav (Søren Bøgelund). Den fugl ville nok have været rar at se. Det er sent og derfor tiden til en Himalaya Løvsanger, der må være en af de mest ventede kommende nye arter til Langeland eller det fynske.

Fra Fyn skal nævnes dagens største Sølvhejretal på 10, de blev set ved Hvidkilde Sø (Jens-Gert Hansen). En Stor Tornskade rastede ved Skåstrup Strand (Anne Grete Kærsholm) og ved Gultved var de Røde Glenter tilbage på deres overnatningsplads for vinteren – 17 fugle blev set af landets glentekoordinator Per Rasmussen.

123471441 2692375807678417 2208011034318338425 o

De Røde Glenter er ved at indfinde sig ved Gultved. Mon de får selskab af en sort igen i år? Denne er nu fra Sydlangeland. Foto: Ole Bo Olsen

Tirsdag

Der stod Thorshane på programmet igen – først var den meldt væk, men Gregers Johannesen genfandt den op ad dagen i området lige øst for p-pladsen. Her slog den lejr resten af ugen og blev set af mange.

En ubestemt Mur-/Gråsejler rastede ved Nyborg (Thomas Varto Nielsen). Observatøren hældte mest til en Mursejler. 2 Stenvendere rastede i Tryggelev Nor (Søren Bøgelund) og 4 ved Revsøre (Lars Kirk). 2 Sortgrå Ryler rastede ved Kelds Nor – de er sjældne i denne ende af øen (Peter Pelle).

En sen Fiskeørn trak syd ved Rudkøbing (Ole Goldschmidt) – det skulle vise sig ikke at blive ugens sidste, og dagens Sølvhejretal blev 21 ved Brændgård Sø (Gunnar Jørgensen).

IMG 2654 1

Der er fortsat mange Sølvhejrer i omløb. Bemærk skyggen fra fra hejrens hoved. Foto: Lars Kirk

Onsdag

Onsdagens obs smagte lidt af et ekko fra sidste vinter, da mange vintergæster er ved at være på plads, hvor de tilbragte sidste vinter.

4 Suler rastede over havet ved Æbelø (Kurt Due Johansen). Ved Barager Næbbe fandt Peder Rasmussen en Sortbuget Knortegås og samme sted rastede en Sandløber – mon den får selskab af flere senere?  Lidt nord for ved Spodsbjerg Havn fandt Peder en Sorthovedet Måge på havet og en Kaspisk Måge i havnen.

I Keldsnor var en enkelt Sortgrå Ryle tilbage (Peder Rasmussen), og 1 stod ved Knudshoved (Peter Pelle). Thorshanen var på plads i Tryggelev Nor (mange). En Fiskeørn gjorde trækforsøg ved Dovns Klint (Søren Bøgelund), og 27 Røde Glenter havde fundet vej til Gultved (Leif Sørensen).

1 Stor Tornskade rastede i Tryggelev Nor - mon det er sidste vinters fugl? (Nis Rattenborg)

123137744 3434042273350741 2756086745516521554 o

Ravn på en solskinsdag. Foto: Leif Sørensen

Torsdag

6 Rødstrubede Lommer trak forbi Dovns Klint (Søren Bøgelund), og i den modsatte ende af det fynske rige trak 3 Suler ved Flyvesandet (Ella Mikkelsen). Endnu en sen Fiskeørn på Langeland – denne gang en ungfugl ved Stengade Sø (Claus Dalskov). Her tankede den op, før den tager hul på de sidste 5000 km til Gambia.

3 Bjerglærker trak forbi undertegnede mod SV ved Fyns Hoved, og 3 Snespurve drog samme vej lidt senere. På Dovns Klint trak 11 Snespurve (Søren Bøgelund). På Tornen kunne jeg tælle 100 Bjergirisker, mens Ella Mikkelsen vest for mig ved Flyvesandet havde 160 Bjergirisker.

Den Store Tornskade var på plads i Tryggelev Nor (Arne Bruun), og endnu en rastede på Helnæs Made (Niels Bomholt). Nå, ja og Thorshanen drejede fortsat lystigt rundt i Tryggelev Nor.

123291614 10158674454834556 8176639778577929359 n

Der skal lidt energi indenbords inden den 5.000 km lange rejse til Vestafrika. Foto: Claus Dalskov

Fredag

Uhyggeligt få meldinger denne fredag –  mon alle fynske fuglekiggere sad og syede på deres Halloweenkostume eller udhulede græskar? Thorshanen  i Tryggelev Nor svigtede dog ikke (Per Rasmussen m.fl.).

Lørdag

Så var der mere stil over lørdagen, der også var den sidste dag i oktober. Selvom det ikke var Mortens Aften bød Per Rasmussen på and i Grusgravene i Tarup-Davinde. Per havde fundet en Hvidøjet And han. Læs mere om fundet her. Fuglen kunne nydes resten af weekenden, hvor den rastede i selskab med Trold- og Taffelænder.

Ved Knudshoved rastede 5 Stenvendere (Kurt Hansen), og i Tryggelev var mange forbi Thorshanen. På havet udfor Gyldensteen rastede en kystnær Søkonge på få meters afstand (Suzette Frydensberg) - der er lidt Søkonger i omløb, der kunne godt dukke flere op den kommende tid.

I Gulstavområdet stødte Søren G. Nielsen på en Ringdrossel, den sidste i år?

123540723 3442329899188645 4192407569166696577 o

Hvidøjet And han fra Tarup-Davinde Grusgrave. Foto: Leif Sørensen

Søndag

Søndagen skød november i gang. Thorhanen og den Hvidøjede And var på plads, og de fik begge besøg af mange weekendbirdere.

Derudover rastede en Sortbuget Knortegås i Kelds Nor, mon det er den fra Barager Næbbe? (Michael Hansen). Da vi er kommet ind i november, skal nogle halvsene arter nævnes afslutningsvis. En Brushane rastede i Tryggelev Nor (Susanne Skov) og samme sted en Hvid Vipstjert (Morten Müller og Jesper Madsen). Endelig skal 2 rastende Landsvaler ved Ristinge Klint få lov at runde ugen af. (Morten Müller).

Tak for alle bidrag og tak til fotograferne. Den kommende uge tegner lun og tiltider blæsende – hvad mon der gemmer sig derude?

Tekst: Esben Eriksen