Tirsdagsanalysen - uge 12

Af Søren Gjaldbæk.

Nattefrosten var sluppet op, ugen var dog stadig en kølig omgang med blandet vejr, og i slutningen også vådt. Forårstrækket bankede på, der var lidt gang i Musvågerne - samlet trak 416, og ved Dovns Klint trak knap 22000 Ederfugle. Ugen gav årets første (for DOF Fyn) Fiskeørn, Atlingand, Lille Præstekrave, Sortklire, Brushane og Havterne.

032521shsg

Fotografernes yndlingsoffer i uge 12, Sorthalset Lappedykker, Mellemstykket - disse er fra onsdag. Vi får se om de holder ved eller, som det var tilfældet sidste år, forsvinder igen. Der er ikke mange Hættemåger i gang endnu. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag

Natten var kold, så der var ikke meget træk i småfuglene, selv om 52 Musvåger, som trak nordøst over Peter Pelle ved Knudshoved, da smagte lidt af forår. Jens Rasmussen var et smut på Hou Nordstrand, her var der som nævnt ikke meget træk, men stadig 7 kilo Ederfugle på havet - kongen ikke meldt - og en Sortstrubet Bynkefugl, som sikkert hvilede sig til nattens træktur. Også her lidt Musvågetræk - 30 blev det til. Ved Rudkøbing 2 Nilgæs (Morten Müller); de blev set i området det meste af ugen. Dagen gav Kortnæbbet Gås såvel ved Sellebjerg som ved Horne Mølleå Enge (Kirsten Halkjær Lund og Leif Kristensen). Der er stadig Mandarinand - fuglen fra Dalum Havn - på strækningen mellem skovsøen og zoo - Kurt Kaack Hansen meldte den i åen lidt nord for Skovsøen, hvor den har været der en god uges tid.

032521bjergnakkeblleconnieduelundandersen

Bjergænderne er ikke trukket endnu, men det varer nok ikke længe - de er væk fra Bøjden Nor, men i Nakkebølle Nor var der 1900 såvel onsdag som søndag (Niels Bomholt), disse er fra tirsdag. Foto: Connie Duelund Andersen.

Tirsdag

Årets anden Sorthalsede Lappedykker blev set i Mellemstykket, og i Firtalsstranden også 38 Klyder. De Kortnæbbede Gæs bliver set rundt omkring, denne dag én ved Firtalsstranden (Mikkel Mathiasen), Jens Bækkelund havde lidt flere, 27 ved Fogense Enge. Hættemågerne er ved at besætte kolonierne - i Birkum mere end 1000 fugle (Per Rasmussen) - mange flere end i Ølundområdet. Det må være tiden til en Sorthovedet Måge! Peder Rasmussen var i Sortemosen, her trak årets første Fiskeørn, og ugens største flok af Blisgås med 275 - de er så småt ved at luske hjemad. Fra Siø berettede Morten Müller om to gamle Vandrefalke - han og hun - mon de pønser på noget? Ved Gulstav havde Søren Bøgelund 11 Traner på træk - ugen skal nok bringe flere.

032521tranehjortholmonspoulchrelholm

Tranerne trak især onsdag og torsdag, disse er fra Hjortholm, onsdag. Foto: Poul Christian Elholm.

Onsdag

Som antydet er det tranetid, Jacob Sunesen havde 20 ved Korinth, Claus Dalskov 5 over Tranekær, Karen Kusk 22 over Botofte Skovmose og Poul Christian Elholm havde 40 trækkende over sin matrikel ved Hjortholm. Også længere sydpå på Langeland var der træk - Frank Jensen-Hammer kunne notere 16 Rødstrubede Lommer, 65 Pibesvaner - de rykker også nu - og 5710 Ederfugle. Ved Hou så Jørn Knudsen en Stor Tornskade.

032521piberavnls

De fleste Pibesvaner blev set på træk ved Dovns Klint (120 på to dage), ved Ravnholt rastede 3. Foto: Leif Sørensen.

På vores nordligste punkt, Flyvesandet, ankom undertegnede først kvarter over ni - tidsnok til at få ”forårskvartetten” i hus: Huldue 3, Bjergvipstjert 2, Hedelærke 5 og Misteldrossel 43 - mange af dem trækforsøgende. Dertil blandt andet 2 gamle Suler, 2310 Ringduer og 735 Bogfinker - det havde sikkert været fint fra morgenstunden. Ved Vesterby så Anders Myrtue årets anden Fiskeørn på vej nordover. I Mellemstykket var der nu 2 Sorthalsede Lappedykkere.

032521slrelm

Det er ganske vist…Der sad en Slørugle i hegnet tæt på fugletårnet ved Firtalsstrande. Foto: Ella Mikkelsen.

Torsdag

Dagens mest overraskende observation stod Ella Mikkelsen for, da hun så en Slørugle ved højlys dag ved Firtalsstranden: ” Jeg kom ud til fugletårnet og forstyrrede den. Så fløj den ind i buskadset, hvor jeg fik foto. Da jeg gik fra fugletårnet, fløj den lidt frem langs hegnet, da jeg kom for tæt på den. 2. gang den fløj genfandt jeg den ikke. Men dejligt syn”. Ret unaturlig opførsel for en Slørugle - måske den er syg? Der bliver ved med at komme Kortnæbbede Gæs, denne dag havde Gunnar Jørgensen 18 over Brændegård Sø.

Tranerne fortsatte, som det ses i skemaet.

032521tranetabel

Tranetræktal fra torsdag, nogle af Tranerne ved Tranekær og Botofte er måske gengangere fra Skovsgaard. Kilde: DOF Basen.

032521tranesg

To Traner med kurs mod Samsø - Horseklint, torsdag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Undertegnede måtte nøjes med 2 Traner ved Horseklint, hvor der var et pænt træk af andre arter, som man kan se i skemaet til højre. Musvågerne havde åbenbart ikke læst mit lille opslag om træk ved Horseklint, hvor man kan læse, at vågerne trækker ud længere nede af Hindsholm: Der trak 213 mellem klokken ni og halvelve - rekord for lokaliteten.

032521mussg

Et lidt usædvanligt syn på Horseklint, torsdag: Musvåger, som skruer sig op og derefter trækker ud. Foto: Søren Gjaldbæk.

På vejen gennem sommerhusområdet stødte jeg på en Skovhornugle - også en ret overraskende oplevelse. Der var fortsat gang i Ederfuglene ved Dovns Klint, Frank Jensen-Hammer nåede op på 6440 og også 926 Sortænder. Ved Birkum går det stærkt med Hættemågerne - Per Rasmussen havde dobbelt så mange som tirsdag - 2000 stk. Det blev også dagen, hvor Gransangeren for alvor stemplede ind - 15 fugle fra 12 lokaliteter, de 7 syngende.

032521gransfnsgunnermunk

Gransanger, Føns Vang, søndag, uge 11. Foto: Gunner Munk.

Fredag

Der var stadigt pænt gang i den på havet ved Dovns Klint, denne dag 3820 Ederfugle, 1970 Sortænder, 55 Pibesvaner - alle gamle fugle - og årets første Atlingand (Frank Jensen-Hammer) - lørdag havde Søren Bøgelund to i Søgård Mose. Ved Hou er der stadig lidt Ederfugle tilbage - Frank Dalskov anslog flokken til 3500. Heroppe trak 3765 Ringduer. Ved Vejlen, Tåsinge var der samlet 24 Klyder (Morten Müller), og i Rantzausmindeskoven så Jens-Gert Hansen 3 Rødtoppede Fuglekonger, torsdag var der 2 - det er den næste måneds tid, der er god chance for at få den art at se. I Thurø By fik vi årets første Sortklire (Arne Bruun). Bent Lindhart var en tur på Langesø Golfbane - her var der en Stor Tornskade, og hvem ved, måske en eagle (undskyld). I Hindsgavl Batteriplantage er der fortsat Sortspætte, set af Michael Brunhøj Hansen.

032521mistelstr

Misteldrossel, Flyvesandet, der trækker en del i disse dage. Foto: Susanne Strunk.

Lørdag

Dagen startede regnfuldt, så de fleste observatører holdt formiddagen indendørs. Lidt blev der set, da det klarede op. Søren Bøgelund kiggede 5000 Bramgæs igennem i Søgård Mose, hvor der også var en Hvid Stork. En af de mange forårsindikatorer er, når Havlitterne samles ud for Dovns Klint - Freya Mørup-Petersen talte 185. Ved Barager Nebbe kunne man fortsat se 6 Sandløbere. Der var stadig mange Gransangere - selv havde jeg 6 i Ølundområdet (og 2 i Slambassinet), hvor der ud over 40 Klyder nu var 7 Sorthalsede Lappedykkere. I søen ud til diget ved Ølundgårdtårnet lå en pæn flok Skeænder - fintælling gav 248, og også årets første Brushane, der måtte dele titlen med 2 fra Siø (Ole Goldschmidt). I en grusgrav ved Arnof/Øksendrup havde Sigurd Bruun Knudsen årets første Lille Præstekrave. Rørhøgene er også ved at bide sig fast, der var 20 fugle fra 12 lokaliteter - flest i Fredmosen med 4 fugle (Freya Mørup-Petersen).

032521rrbjrnls

Rørhøg, de er for alvor ved at komme på plads, denne er fra Bjørnemosegård. Foto: Leif Sørensen.

Søndag

Dagen var vejrmæssigt en spejling af lørdag - man skulle ud om formiddagen - eftermiddagen var en våd omgang. Der var stadig Hvid Stork i Gulstav - sikkert lørdagens fugl. Ved Dovns Klint fik vi årets første Havterner - 5 styk, som trak øst - ganske tidlige fugle, blot landets anden observation i år. Ved Dovns Klint også 39 Splitterner og stadig gang i Ederfugle og Sortænder - 5730 og 560 - Frank Jensen-Hammer passede klinten.

032521spidsbjdsj

Spidsand - en af vores flotteste ænder - glæd dig over dem nu, om en måneds tid er de væk. Denne er fra Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

Ristinge Hale bød på 90 Spidsænder og 105 Knortegæs - der går normalt en lille bande af dem derude (Freya Mørup-Petersen) og i Rudkøbing trak ugens og årets tredje Fiskeørn (Ole Goldschmidt). Som ugen startede, endnu en Sortstrubet Bynkefugl, en hun ved Bjørnemosegård (Pierre Bentzen og Sigurd Bruun Knudsen). I Helnæs Bugt endnu en Nilgås, set af Kirsten H. Lund og Mogens Ribo Petersen, og i Strib trak endnu en Kortnæbbet Gås (Michael Brunhøj Hansen) - det betaler sig at kigge gæssene igennem.

032521knortekirk

Knortegæs, Thurø Rev. Foto: Lars Kirk.

Der har siden, vi opfordrede folk til at registrere redebyggende Husskader (læs her), været 14 indberetninger - tak for dem, men der må da være flere Husskader derude! I konkurrencen om at finde Lille Flagspætte og Mellemflagspætte (læs her) er den øjeblikkelige stilling DOF Fyns kasserer 450 kr. - spættefindere 0 kr. Måske påsken byder på velegnet vejr til den sport. Hvis metrologerne har ret, ser det ud til, at der skulle komme varme og gang i forårstrækket - god påske og god obs! Tak til alle, der har bidraget med fotos til denne uges udgave af tirsdagsanalysen - bidrag til den kommende uge modtages med tak.