Tyrkerdue - husk at registrere den

Af Erik Ehmsen
Tyrkerduen bredte sig op gennem Europa sidste århundrede, og den blev første gang registreret i Danmark i 1948 med første ynglefund i 1950. DOF’s punkttællingsprogram har vist, at det ikke går godt for Tyrkerduen og i 2020 blev den jagtfredet i hele Danmark.

020123tyrkls

Tyrkerdue - hvor mange ynglepar kender du til? Foto: Leif Sørensen.

På denne side kunne man den 9. april 2020 læse om Tyrkerduens tilbagegang i Danmark. Det fremgik blandt andet, at den danske ynglebestand i perioden 2007-2016 er aftaget med 6.06% pr. år og 43.03% i hele perioden - for antallet af vinterfugle kunne man se samme mønster - ikke så underligt eftersom de fleste danske Tyrkerduer er standfugle. Jeg har derfor forsøgt at kortlægge placeringen af ynglefuglene i Faaborg-Midtfyns kommune. Resultatet ses nedenfor.

020123kort1ehmsen

Kendte lokaliteter med ynglende Tyrkerduer i Faaborg-Midtfyn kommune. 

Jeg har valgt at lave kortet ud fra følgende kriterier
De få oplysninger, som folk har sendt direkte til mig, er lagt direkte ind.
DOF-Baseobservationerne der har jeg valgt at medtage alle observationer af Tyrkerduer i perioden 1/5 til 1/10 2022. Her er også medtaget observationer af enkelt fugle. Da mange jo nemt kan ligge på reden i den periode.
Som det ses af kortet er det meget spredt fægtning hvor der er observeret tyrkerduer i 2022.
Mange af observationerne står Per Rasmussen for, han noterer også de ikke særligt ”populære” fugle, og han noterer derfor Tyrkerduer, når han som post kører rundt i de små landsbyer.
Det er endvidere klart, at hvis man skulle have en bedre oversigt, skulle man bruge tid i de større landsbyer, Årslev og mange andre, hvor der meget sandsynligt kunne være 2-3 par.
De ”store” byer Fåborg, Ringe, Nørre Lyndelse og Kværndrup, her er der slet ingen styr på, hvor mange par der er. Et forsigtigt gæt fra min side er, at der er mellem 75 og 100 par i kommunen i 2022. På kortet er der 42 angivelser af ynglepar.

020123tyrkpvr

Tyrkerdue. Foto: Poul V. Rasmussen. 

Der skal lyde en opfordring til, at man indtaster ynglepar i DOF Basen den kommende sæson - eller orienterer mig direkte. Det gælder ikke kun for Faaborg-Midtfyn kommune, men for alle i DOF Fyns område. Også ynglefuglepunkttællerne skal være opmærksomme på arten, så vi kan data om artens forekomst.