Tyrkerdue - i tilbagegang

Som et led i overvågning af de danske fuglebestande, især med henblik på frem- og tilbagegang har DOF siden 1976 stået for det såkaldte punkttællingsprogram - det har vi skrevet om tidligere, f.eks. her.

En af de mange konklusioner er, at det ikke går godt for Tyrkerduen, som miljøministeren har fredet for jagt på baggrund af anbefaling fra Vildtforvaltningsrådet.

Tyrkerduen, en art, der er i tilbagegang. Foto: Søren Gjaldbæk.

De enkelte arters status er behandlet i DOF’s rapport ”Overvågning af de almindelige arter i Danmark 1975-2016” - find rapporten her. Resultatet om Tyrkerduen ses i skemaet nedenfor.

Status for Tyrkerdue i Danmark, 1979-2016. Som det ses er tilbagegangen eskaleret siden 2007.

Rapporten er, som antydet, blandt andet blevet til på baggrund af de mange frivillige, der deltager i punkttællingsprogrammet, og er et bevis på, hvor vigtige disse tællinger er for overvågningen af vores fuglearter. Jo flere, der deltager, jo bedre bliver det, så DOF Fyn skal igen opfordre alle til at melde sig som punkttællere - kontakt Henrik Kingo Andersen, som koordinerer DOF Fyns deltagelse i projektet.  kingoand@webspeed.dk eller mobil: 28 60 33 92.

Tyrkerdue. Foto: Leif Sørensen.

Tager vi de fynske briller på, må vi sige, at der ikke foreligger særligt mange data. Tyrkerduen bliver ikke registreret i noget videre omfang, så vi forfalder til den noget uforpligtende sysselsætning, som det er at basere sig på fornemmelser: Og ja, undertegnede og dem, som jeg snakker med, har alle bemærket, at der bliver længere mellem Tyrkerduerne. Tyrkerduen bredte sig som bekendt fra Sydasien via Tyrkiet op gennem Europa i 1900-tallet, hvor den første gang blev set i Danmark i 1948. DOF Fyns første Tyrkerdue blev set af M. Hansen og L. Mikkelsen ved Risemark på Ærø den 27. maj 1958, som i øvrigt så to Stylteløbere samme dag og sted.

Lille flok Tyrkerduer, ikke som i 80'erne. Foto: Leif Sørensen.

Tyrkerduen havde større succes på Fyn og i resten af landet, hvor den bredte sig. I firserne, hvor bestanden toppede i Danmark, kunne man se store flokke rundt om på Fyn, f.eks. 380 i Rudkøbing 20. september 1989, 150 samme sted 21. september 1986 og 180 12. november 1989 Nyborg.

Tyrkerdue, som venter på at få adgang til foderbrættet. Foto: Søren Gjaldbæk.

De fire største flokke siden 1998 er Odense Havn 220+90 4. oktober+22. oktober 1998, Wedelsborg 28. december 2006 og Store Rise 84 10. januar 2017. Fra perioden 1998-2019 er der kun 22 observationer af mere end 30 Tyrkerduer. På mine egne ture rundt i kvarteret i det sydlige Odense var der tidligere langt flere Tyrkerduer, i yngleperioden hørte man dens sang mange steder, og om vinteren så man tit småflokke på omkring tyve fugle rundt omkring - det gør man ikke mere, om end jeg er så heldig at have et ynglepar tæt på mit hus - jeg hører den hver dag og har besøg af parret på foderbrættet hver dag.

Klar til landing? Foto: Søren Gjaldbæk.

Tilbagegangen for arten er ikke kun i Danmark; det er et generelt fænomen i dens nordvestlige udbredelsesområde. Nogle mener, at tilbagegangen skyldes, at den bliver presset af den noget større Ringdue, som det til gengæld går rigtig godt for. Jagtstoppet vil næppe være den store gamechanger, men selvfølgelig skal vi ikke bortskyde truede arter.

Ringdue og Tyrkerdue fryser sammen. Som det ses er Ringduen storebor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi vil opfordre alle til at være mere opmærksomme på Tyrkerduen og indberette observationer af den på DOF Basen - så vil vi opdatere forekomsten på Fyn i Tirsdagsanalysen de kommende uger.

Tekst: Søren Gjaldbæk.