Ung Splitterne fløj fra Sydfyn til Wales

I midten af juni mærkede Fyns Ringmærkergruppe godt 100 Splitterneunger med farveringe i kolonierne på Sprogø og Siø (læs mere her). Det er endnu småt, hvad der er kommet ind af aflæsninger på disse fugle. Jeg har selv aflæst tre af dem på Sydlangeland, og to er blevet set på samme lokalitet ved den tyske Østersøkyst nær Greifswald, ca. 100 km fra mærkningsstedet. Torsdag aften (25. juli) modtog jeg så en spændende mail om en af årets terner, der for alvor er kommet ud i verden.

Splitternen med farveringen hvid L3P blev mærket som unge på Siø 14. juni og blev i øvrigt aflæst ved kolonien 23. juni. Om eftermiddagen den 25. juli blev den så fotograferet ved Rhos Point i det nordlige Wales ved kysten af det Irske Hav. Turen på i alt 956 km (i luftlinje) blev altså klaret på bare en måned.

Splittere Fyn wales

Hvid L3P fotograferet 25/7-2019 ved Rhos Point i Wales. Foto: Robin Sandham

Genfundet er på mange måder usædvanligt. Det er tilsyneladende første gang, at en danskmærket Splitterne er genfundet i Wales. De (relativt få) tidligere genfund af danske Splitterner i Storbritannien er alle gjort langs kysterne af Nordsøen (i hvert fald de fund, der nåede med i Dansk Trækfugleatlas fra 2006). Desuden er det bemærkelsesværdigt, at en ung Splitterne så tidligt som 25. juli har bevæget sig så langt væk fra yngleområdet.

Området i det nordlige Wales, hvor aflæsningen blev gjort, er et vigtigt fourageringsområde for Splitterner efter yngletiden. Robin Sandham, der observerede L3P, fortæller, at han sidste år aflæste over 100 forskellige farveringmærkede Splitterner fra Irland, Skotland, NØ-England og Holland i dette område.

Allerede om morgenen 26. juli var der igen nyt om L3P. Da blev den aflæst og fotograferet på stranden 15 km øst for det sted, den sås aftenen før. Her stod den i øvrigt ved siden af en ung Fjordterne med polsk farvering!

Splittere Fyn Wales kort 20190727

Mærknings- og genfundssted for hvid L3P. Det kunne så være interessant at vide, hvilken rute fuglen i virkeligheden har taget…

Det bliver spændende at se, hvad der kommer ind af aflæsninger af ternerne de kommende måneder. Splitternerne starter for alvor efterårstrækket i september, og de fleste overvintrer langs Afrikas vestkyst. Med farveringe på fuglene er der en reel chance for aflæsninger hele vejen til Sydafrika.

Husk at tjekke for ringe, når du ser Splitterner!

Tekst: Jacob Sterup