Vær med til at kortlægge den danske ynglebestand af Rødrygget Tornskade.

Af Per Rasmussen

Rødrygget Tornskade skulle i følge Atlas III have øget deres udbredelse i Danmark, mens punkttællingerne viser uændret bestand. 

På Fyn er det vist indtrykket at de er gået noget tilbage, omend de stadig skulle holder stand på Langeland, læs Rødrygget Tornskade - Langeland 2019

For at få et bedre overblik over landsbestanden, er man interesseret i at få indberettet så mange ynglepar som muligt. Dette indtastes i Dofbasen, og meget gerne med oplysninger om biotop og ynglesucces, altså hvor mange udfløjne unger har hvert par fået. 

2021 07 20 rr tornskadeRødrygget Tornskade han.
Foto: Leif Sørensen

Der kan læses en kort vejledning i hvordan her; Hjælp med ynglesucces - Rødrygget Tornskade.

Tornskaderne har netop nu udfløjne unger og er derfor nemme at finde på lokaliteterne. De næste par uger er der gode muligheder for at konstatere, om der er tornskader på en given lokalitet, og om de har fået unger. Lokaliteter hvor der tidligere i år er set tornskader bør derfor besøges endnu engang. 

Arten findes på åbne overdrev med spredte buske, samt større rydninger i skovene. 

Sidste år undersøgte jeg en lang række skove på Øst- og Midtfyn, og det gav kun et sikkert ynglepar. Uden at sige for meget kan jeg godt afsløre at ynglesæsonen ser langt bedre ud i år, så måske har tornskaderne generelt et godt år? Læs min artikel her.