Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021

Tabellerne viser alle håndterede fugle, hvilket vil sige nymærkninger (M) + aflæsninger (G). Uge 38: Aktive i denne periode: KUH & RYTEn uge med noget blandet...

Norsk Fiskeørn på besøg

Af Freya Mørup-Petersen Det var en dag med et ret diffust træk, så min farfar Henrik Mørup-Petersen og jeg tog til Tryggelev Nor for at se, hvad området havde...

Ynglefuglemærkning - Fynske resultater, 2021

Af Peter Teglhøj, Michael Højgaard, Michael Bjerregård, Joakim Dybbroe og Hans Rytter Hermed en første oversigt over fangsterne på de tre fynske CES-lokaliteter....

Splitterne vender hjem

Af Søren Gjaldbæk Som nogen måske kan huske, lå landets 4. største i 2019 splitternekoloni på Siø. Der var 287 reder, og når man kørte forbi kunne man...

Skarv på menukortet

Af Søren Gjaldbæk I augustnummeret af ”Fugle og Natur” kan man læse om finske Havørne, der holder ædegilde på Skarver. Det behøver man ikke tage derop...

Hættemåge aflæst nær Moskva

Den 14. januar 2018 ringmærkede Jacob Sterup denne Hættemåge (DKC AA6070) i Munke Mose, Odense. Fuglen er nu godt 3 år senere aflæst i Park Pobedy - Sejrens...

Ringmærket Skestork på besøg på Ølund

Af Søren Gjaldbæk Siden slutningen af juli har der opholdt sig en flok Skestorke på omkring 20 fugle i området omkring Ølundgård og Firtalsstranden. Der var...

Islandsk Ryle ved Østerø Sø

Af Niels Bomholt Den 3. august var jeg taget en tur til Østerø Sø ved Knudshoved. På denne årstid er der som regel nogle forskellige vadefugle at kigge på....

Data om den ringmærkede Blåhals fra Vejlen

Af Søren Gjaldbæk. Den 11. april 2021 fotograferede Leif Sørensen en Blåhals i Vejlen, Tåsinge. Ud fra fotografier kunne Leif for det første se, at fuglen...

Rørsanger fra KNF aflæst i Afrika!

Aflæsninger af dansk ringmærkede rørsangere i Vesteuropa er ret almindelige, men en aflæsninger af en dansk ringmærket Rørsanger i Afrika er ikke hverdagskost!...
1 ... 19