Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Keldsnor Fuglestation er nu klar til at påbegynde ringmærkningsaktiviteterne i sensommeren 2022. Netsted, Keldsnor Fuglestation (Foto: Hans Rytter) Det er...

CES, Svendborg, 8.-10. periode

 Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj 8. 9. og 10. runde CES-mærkning (Standardiseret Ynglefuglemærkning) ved Svendborg blev gennemført...

Mursejlerne i Nyborg

  Af Peter Teglhøj og Hans Rytter   Gennem mange år er en del af byens mursejlere blevet ringmærket. Først var det Lars Hansen, nu senere medlemmer...

Berejst Sorthovedet Måge fra Sprogø

Gennem flere år har medlemmer af Fyns Ringmærkergruppe optalt og ringmærket fugle på Sprogø. Primært splitterner og sildemåger, men også sølvmåger, hættemåger,...

CES mærkning ved Svendborg (7. periode)

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj 30. juni 2022 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Temperaturen...

CES på Fyn, 1. halvsæson 2022

Indledning.  Af Joakim Dybbroe, Michael Højgaard, Michael Bjerregaard, Peter Teglhøj og Hans Rytter Indledningsvis en kort introduktion til ”Standardiseret...

Dværgterne fra djævleøen

Af Søren Gjaldbæk Den 11. maj tog Lars Kirk et smut til Bøsøre/Revsøre - der har han været før. Han blev opmærksom på en ringmærket Dværgterne, ringnummeret...

Omkringfarende Trane

Af Søren Gjaldbæk Den 20. april var Leif Bisschop-Larsen en tur i Tryggelev Nor, hvor en flok på 10 Traner trak forbi. Det er ikke til at se det, hvis man...

CES Svendborg 3. periode (19/5-22)

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter & Peter Teglhøj 3. CES runde blev gennemført d. 19. maj 2022 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. Vejret var fint...

Fynsk ringmærket Stormmåge aflæst i Solvychegodsk!

Af Hans Rytter Der er kommet en speciel genmelding til Fyns Ringmærkergruppe. En Stormmåge ringmærket i Ørbæk er aflæst i Solvychegodsk, Arkhangelsk, Rusland. Stormmåge...
1 ... 23