Vigelsø 2021

Af Søren Gjaldbæk Så har Kurt Due Johansen gjort det igen! En overvågningsrapport af fuglelivet på Vigelsø til Naturstyrelsen. Faktisk den 29. i rækken!...

Kasseprojekt Stor Skallesluger, tilsynsrapport 2022.

 Af Niels Andersen ”Go’ inspektion” lyder det som afsked fra en skovgæst, jeg møder i Bregninge Skov, da jeg som kratlusker møder hende udenfor stien,...

Stenvendere kan være svære at se

Af Leif Bisschop-Larsen CamouflageNår man er en lille, lækker vadefugl, er camouflage en god ting. Når man er optaget af at fouragere eller ligger på rede på...

Novanatælling i uge 11

Af Esben Eriksen Uge 11 er forlængst i gang, men her lidt på bagkant skal vi opfordre til at indtaste nedenstående arter, hvis man ser dem i denne uge.  Pibesvaner...

Træk Sydlangeland forår 2021.

Af Frank Jensen-Hammer I forlængelse af Michael Mosebo Jensens artikel den 28.marts 2021 om forårstrækket på Dovns Klint, kan jeg supplere med, hvad jeg faktisk...

Fugleåret 2021

Af Søren GjaldbækGodt i gang med 2022 er det tiden til et tilbageblik på 2021 set med en fuglekiggers øjne. Det er jo altid herligt at komme ud at kigge på...

Vandstær - en fynsk vintergæst

Af Esben Eriksen Fra midten af oktober dukker Vandstæren op ved de fynske vandløb. Som barn husker jeg, at vi fra efterårsferien af begyndte at stoppe ved Brobyværk...

To af Fyns dygtigste jægere fundet døde

Af Esben Eriksen   Den 2. januar var Jens Hillerup Jørgensen på tur ved Odense Fjord. I strandkanten ca. 2 kilometer fra lodshavnen nær Midskov opdagede...

Vinterpunkttælling i 46 år

Af Niels Bomholt Det var sne og frost, så dette års punkttæling var for en gangs skyld vinterlig. Jeg havde i sin tid, i 1976, lagt en rute rundt i Fiskerup...

De lukkede og slukkede 2021

Af Søren Gjaldbæk De fleste af yngletrækfuglene - hvad enten de yngler hos os eller nordligere - er taget til deres overvintringsområder. Vi har endnu en gang...
   1  2 ... 14