Sangere til tælling på Ærø

Sangere er en spændende udfordring – ikke mindst på denne tid af året, hvor de fleste arter er holdt op med at synge. De skal derfor oftere bestemmes på udseende...

Rødrygget Tornskade - Langeland 2019

Rødrygget Tornskade er jo bare en fed fugl. Ankommer sent på foråret og hannen indtager fluks sit territorie skuende fra toppen af en tjørn eller udgået gren...

Rød glente - en midtvejsstatus

Det er stadig for tidligt at give en endelig opgørelse over årets fynske glentebestand. Jeg mangler stadig at få enkelte oplysninger ind og der findes stadig...

De fynske havørne - status 2019

Havørne ungerne er så småt ved at være klar til at forlade rederne og en foreløbig opgørelse fortæller, at der med sikkerhed er 23 unger, men der kan godt...

Forårstrækket på Fyn 2019

Overskriften sætter måske forventningerne for højt, for faktum er, at fynboer ikke gider at se på forårstræk. De bruger deres tid på at se på rastende fugle....

Skarvens endelige farvel til Brændegård Sø

Den 20. juni var jeg som sædvanlig en tur ved Brændegård Sø for og følge fuglelivet, Havørne, Grågæs, ænder, og Skarver m.v. Her ved middagstid var der...

Svendborgs Råger, opdatering 2019.

Årets opdatering rummer både faktuelle oplysninger, men også lidt om Rågens forhadte situation. Svendborgs Råger er for 16. år skrevet i mandtal, og opgørelsen...

Årets punkttælling i Tarup

Et af DOF’s vigtigste værktøjer til af følge de danske fuglebestande er punktællingsprojektet som har kørt siden 1975. Jo flere der deltager jo bedre og mere...

Vandrefalkene på Fynsværket - fortsat

Af Torben Hvass Som jeg sluttede, i første afsnit om vandrefalkene på Fynsværket, fandt vi reden den 9. april, og senere, den 23. maj, en position hvorfra vi...

Forårsankomst for udvalgte arter

Det er sommer, i hvert fald ifølge DMI, dvs. foråret er forbi og vores ynglefugle er ankommet og forårstrækket er forbi. For mange er foråret en tid, hvor...
   1  2 ... 6