Fynsk Ørnetælling den 13. og 14. februar

Helt impulsivt laver vi en pop-up ørnetælling i den kommende weekend. Den nationale ørnetælling blev ikke til noget i år, men det forhindrer ikke fynboerne...

Mandarinand - et lille tilbageblik

Erik Thomsen har - inspireret af opslaget om Mandarinanden i Dalum Havn - sendt os nogle fotos, og denne kommentar: Da Natuglekassen stadig eksisterede på det...

Det fynske fugleår 2020

Efter et år i coronaens greb er det værd at tænke over, om det forgangne år slet ikke kan huskes for noget godt. Det kan det rent fuglemæssigt. Der blev set...

Efterårstrækket 2020

Vi er nu så langt fremme på året, at Dovns Klint ikke længere tiltrækker horder af trækobservatører. Det tager vi som et vidnesbyrd om, at efterårstrækket...

Skægmejse

Skægmejsen er udelukkende knyttet til rørskov. Selv om den nu er ret udbredt, er der mange, som ikke kender til fuglen. Den indvandrede til Danmark fra den hollandske...

De lukkede og slukkede 2020

Som det var tilfældet sidste år, bringer vi her en lille oversigt over, hvornår udvalgte arter sidst blev registreret i 2020. Man skal nok ikke drage for voldsomme...

Bjergirisk

Bjergirisken er en meget almindelig vintergæst på Fyn, men mange lægger ikke mærke til den. Den er hovedsageligt knyttet til strandenge eller andre kystnære...

Stor Hornugle - dead and alive - ny art for Fyn

Europas største ugle - Stor Hornugle - blev udryddet som dansk ynglefugl i slutningen af 1800-tallet som et resultat af flittige jægeres indsats. I det nordlige...

Vibeforår i landbrugslandet - 2020. Nu på rødlisten

Fuglenes yngletid er længst passé, og de, der holder øje med ynglefuglene, har haft tid til at bearbejde observationerne. Som det vil være mange af DOF Fyns...

De fynske Traner 2020 - opdateret

Claus Dalskov har gjort mig opmærksom på, at Christian Ahlefeldt i 2010 fortalte ham, at et Tranepar ved Ravnebjerg Skov nær Tranekær havde en unge. Claus nåede...
   1  2 ... 11