Boligbirding - to tredjedele henne

Af Søren Gjaldbæk

Vi nærmer os maj og den tid, hvor boligbirderne kan kikke efter svaler, Mursejler, trækkende rov- og småfugle og meget andet - naturligvis afhængigt af, hvor man bor. Maj er altid generøs.

250423blasg

Den har de fleste, og fin er den. Foto: Søren Gjaldbæk.

I DOF Fyns lille interne konkurrence, som man er med i, hvis man indtaster sine boligbirdingarter i DOF Basen med ordet ”boligbirding” i turens notesfelt og BBF+nr i notesfeltet ud for arten første gang den registreres, er der nu 39 deltagere. Blandt de, som har 30 eller flere arter på deres liste trækker vi lod om et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken. I øjeblikket har 31 passeret det antal og bortset fra en enkelt deltager med én art på listen, må vi forvente, at de resterende 7 nok skal passere ”spærregrænsen”, hvis de kigger sig lidt om de sidste to måneder. Konkurrencen slutter som bekendt den 30. juni.

250423boligdiagram

Hvor mange arter, man kan få registreret fra sin matrikel afhænger i høj grad af, hvor man bor -  flid kan ikke kompensere for en "dårlig beliggenhed". Top 3 med 91, 83 og 76 arter bor ganske fint, og de kigger ganske givet tit efter fugle fra matriklen. Som det ses er mange over de 30 arter, der skal til for at deltage i lodtrækningen om et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken - udloddet af DOF Fyn - og næsten alle har udsigt til at nå over 30 arter inden udgangen af juni. Diagrammet viser situationen den 25. april.

De 39 boligbirdere har i skrivende stund bidraget med 2370 indtastninger i DOF Basen. De mange indtastninger er fordelt på 133 arter, heraf er 20 arter kun registreret af én boligbirder - den mest prominente af disse er vel Steppehøg, som trak over en heldig birders have.

250423fiskese

Fiskeørnene trækker nu og de kommende uger, så hvis man kigger op, kan man være heldig, som her, hvor en Fiskeørn trak over en have den 21. april i år i det nordlige Odense. Man skal være hurtig - seancen varer 10 til 20 sekunder. Foto: Esben Eriksen.

Man kan se de hyppigst forekommende arter i skemaet til højre. Ikke overraskende har Gransanger, Hvid Vipstjert og Jernspurv mast sig ind i toppen i forhold til sidste status opdatering fra slutningen af februar. De to første var ikke ankommet, og Jernspurv var ikke ”vinterhavefugl” ret mange steder. Man kan måske bemærke, at såvel Gransanger som Hvid Vipstjert ret hurtigt har etableret sig bredt. Når vi gør boet op til juni, vil arter som Gærdesanger og Rødstjert nok også optræde mange steder - de er i skrivende stund i gang med at indtage haverne.

250423tyrksg

Tyrkerduen kom på 20 af de 39 deltageres lister - blandt andet denne fra fotografens have den 12. marts. Der kommer jævnligt et par fugle - de yngler i nærheden. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kigger man nærmere på tallene i et historisk perspektiv kan man glæde sig over, at arter som Havørn, Rørhøg, Rød Glente og Trane er set på/fra 22, 18, 21 og 14 matrikler - det ville man nok ikke kunne bilde nogen ind for 25 år siden uden at blive betragtet med ret skeptiske øjne. Også Blis- og Bramgås - set på/fra 21 og 26 matrikler - er vidnesbyrd om, at gæssene har det væsentligt bedre. Ravnen har også fået det bedre - den var som bekendt forfulgt tidligere, ligesom det var tilfældet med rovfuglene. Natuglen ser ud til at forekomme bredt i det fynske. Endelig kan vi notere, at Tyrkerduen, som vi har bedt folk om at holde øje med, specielt med henblik på registrering af ynglepar, er set på halvdelen af matriklerne - læs mere her - skriv alle ynglepar i DOF Basen, hvad enten de optræder på matriklen eller andre steder.

250423granslk

Gransangerne ankom sent - første fugl 15. marts og der gik en uges tid derefter med blot et par observationer. Den 25. april var den at finde på 26 af boligbirdernes lister. Foto: Lars Kirk.

Vi ønsker alle god boligbirdning resten af dette halvår og vender tilbage med slutresultatet og vinderen af gavekortet kort ind i juli.