DOF Fyns ”bedemandsforretning” - fund af døde fugle

Som man måske husker var 2020 præget af dødfundne fugle. Det startede med en Rød Glente ved Bregninge, der blev fundet død i slutningen af maj. Den 16. september fandt man en død Musvåge og en død Havørn i nærheden og samme sted 3 døde Havørne den 21. september. Alle disse fugle blev undersøgt, og det blev konstateret, at de var forgiftet med carbofuran, man kan læse om dette her.

010321rdkl

Rød Glente, fra Midtfyn, 31. december 2020, heldigvis i live, som de fleste af vore glenter. Foto: Klaus Larsen.

Den 13. november var den gal igen - årets 5. Havørn blev fundet død på Tåsinge - samme sted, hvor de fire første ørne blev fundet. Den 7. november fandt Hanne Flor og Lars Thierlein en død Stor Hornugle på Vestfyn, samme sted var der en levende, og det var første gang arten blev fundet på Fyn, læs mere her. Hanne og Lars vidste ikke, hvad de skulle gøre med den døde ugle, som de midlertidigt lagde i deres fryser. Fuglen blev efterfølgende hentet af Niels Bomholt og sendt til undersøgelse.

010321musklauslarsen

Sådan skal en Musvåge se ud. Foto: Klaus Larsen.

I den anledning oprettede DOF Fyn en ”en kontaktgruppe ved dødfundne fugle”, hvor man kan henvende sig, når man finder en død fugl, og man mener, at dødsårsagen bør klarlægges. Gruppens medlemmer sørger for at den døde fugl bliver afhentet - i første omgang bliver den afleveret til vildtkonsulenten, Naturstyrelsen ved Sollerup. Herfra bliver den senere sendt til obduktion på DTU, hvis vildtkonsulenten ikke kan fastlægge dødsårsagen.

Gruppen består af

Ud over mistanke om forgiftning er der for tiden også mistanke om fugleinfluenza i spil. Endelig kan fuglene jo være døde af naturlige årsager. Undersøgelse af fugleinfluenza kan vi hurtigt få foretaget, Hans Rytter fra Ringmærkning Fyn har det nødvendige udstyr, forgiftning kræver normalt, at fuglen kommer en tur til DTU.

010321havnbj

Sidste års første døde Havørn på vej til undersøgelse. Resultatet af denne var nedslående. Foto: Niels Bomholt.

Gruppen har til dato ud over den Store Hornugle fra Vestfyn modtaget 3 Musvåger, den 5. døde Havørn fra Tåsinge blev hentet af politiet. Bemærkelsesværdigt er det, at alle 3 Musvåger er fundet på Tåsinge! Den første ved Skovballe midt i november, den anden ved Skiftekær 8. december og den tredje nytårsaften på Stenodde. De to første er indsendt til undersøgelse, og den tredje bliver det også.

Vi har indtil videre ikke hørt noget fra DTU om uglen eller Musvågerne. Heller ikke resultatet af den sidst fundne døde Havørn fra Tåsinge, har vi hørt mere om, men vi vender tilbage, så snart vi ved noget. Det skal nævnes, at både fødevarestyrelsen og DTU er ramt af coronasituationen, det fremmer ikke sagsbehandlingstiden. Musvågerne og Havørnen kan naturligvis være døde naturligt eller af fugleinfluenza, men pudsigt er det, at alle er fundet netop på Tåsinge. Hvis man bliver ved med at slå seksere, så vækker det opmærksomhed på et tidspunkt! 

Hold øje med større døde fugle - ænder og gæs er storfavoritter til at blive ramt af fugleinfluenza, med rovfugle er det desværre et åbent spørgsmål.

Tekst: Søren Gjaldbæk.