DOF-Fyns kasseprojekt for Stor Skallesluger. Opdatering 2021.

Af Niels Andersen. En pdf-udgave af artiklen kan findes her. Seneste opdateringer er fra 2019 og 2020, de kan ses her og HER.

For seks år siden satte nogle af DOF Fyns ihærdige sydfynboer et antal kasser op til Stor Skallesluger. Det skete på et par bidende kolde februardage. Placeringen med numre på de i alt 11 kasser ses på kortet til højre.

051521storhunjkn

Vi ser mest Stor Skallesluger i vinterhalvåret, det har kasseprojektet desværre ikke lavet om på - endnu! Her en hun. Foto: Jørn Knudsen.

Hidtil har kun en enkelt af kasserne haft Skalleslugerbevågenhed, og kun et enkelt år, nemlig 2016.Heldigvis giver vi ikke op og kasserne bliver tilset hvert år i første halvdel af maj. Vi har nemlig lovet skovejerne, at vi er ude af skovene, førend bukkejagten går ind den 16. maj.

051521storhanjkn

Stor Skallesluger, han. Foto: Jørn Knudsen.

I år har vi udvidet territoriet til også at omfatte Lillebælt. Historien er, at Grethe Madsen fra Torøhuse havde læst sidste års opdatering på vores hjemmeside. Hun reagerede med en fortælling om, at hun ved Torø hen på foråret havde set de Store Skalleslugere i farvandet ved Torø, tæt ved en skovstrækning, hvor Assens Kommune faktisk i forvejen havde opsat en kasse. Grethe kontaktedeskalleslugergruppen, Søren Bøgelund fik lavet en kasse, og den 26. januar i år, drog vi sammen med Grethe Madsen til Torø og fik sat kassen op.

051521storparnan

Stor Skallesluger, han og hun. Foto: Niels Andersen..

Det viste sig, at Assens Kommune i forvejen havde forsynet den Store Skallesluger med fornemme boligforhold på stedet, så vi valgte at sætte DOF-Fyns kasse op tæt ved kommunekassen. Det er en regel, vi ofte benytter, nemlig at sætte to kasser op i nærheden af hinanden ud fra den tankegang, at skulle en kasse af disse dimensioner blive beboet, fx af Natugle, så ville nabokassen stadig stå til rådighed for den Store Skallesluger, da ikke to Natugler yngler så tæt på hinanden, men hævder territorium. At det så alligevel ikke blev Stor Skallesluger, men en Tårnfalk, der snuppede nabokassen, ses af skemaet nedenfor.

051521skalleskema

Kasserne på Tåsinge. Thurø og Sydøstfyn hænger altså nu på syvende ynglesæson. Hidtil uden store succes, blot har en enkelt kasse været besøgt, men formentlig ikke beboet. Det var i 2016, da Arne Bruun under tilsyn af de to kasser på Thurø så en Skalleslugerhun flyve ud af kasse 4 i Grasten Fredskov. Og i øvrigt ved samme lejlighed hørte en Pirol tæt på. Så det var en god dag.

De to kasser på Thurø måtte hænges op med sisalreb, da det var et ønske fra Thurø Fællesskove. Det har imidlertid vist sig ikke at være en særlig holdbar løsning, idet begge kasser nærmest på skift er faldet ned, heldigvis uden skade for fugle - eller forbipasserende mennesker.

051521kasse3

Også kassen på Torø fik fin udsigt, da vi i januar besøgte øen. Det er Søren, der er i træet, Hans Ole hjælper til og Grethe følger med, da det er hende, der fremover får ”tilsynsmyndigheden”. Foto: Niels Andersen.

Det er altid en dejlig oplevelse at skulle på tilsyn, for selvfølgelig vælger man en dag med godt vejr.

Vi klatrer ikke op til kasserne, men undersøger fra jorden, om der er tegn på beboelse. Kasserne er nemlig forsynet med nogle slidser, og hvis der er andefugl i kassen, så vil der være dun at se, da reden derinde bliver forsynet med afplukkede dun. Lidt ligesom en Ederfugl vil fore sin rede på jorden.

Det er også et godt tegn på beboelse, hvis der opholder sig Skalleslugere på de store sten ude i vandet og ofte har det været bestemmende for opsætningen, at der var ”hvilesten” i havstokken ud for kassen. Flere af kasserne er i øvrigt forsynet med et indvendigt trådnet fra bund til hul, så de små ællinger, hvis de hedder det, har lettere ved at kravle op ad den lodrette væg før kassen forlades.

051521kasse2nan

Tilsynet foregår altid i den bøgelyse forårs-skov. Her fra Tåsinge. Foto: Niels Andersen.

Det er stadig lidt af en gåde, hvorfor vores bestræbelser ikke synes at bære frugt. En af grundene til opsætningen i 2015 var netop at søge at fylde hullet i artens danske udbredelse op. Der var en bestand, både vest og øst for Fyn. Mod vest især koncentreret omkring Als, mens der i Storstrømmen syd for Sjælland i øst også er beboede kasser. De forskellige kasseopsætninger i DOF’s lokalafdelinger er en succeshistorie, der kun er blevet større i de seneste år, hvor næsten hele bestanden på ca. 150 par nu yngler i opsatte kasser.