Fugleåret i Svendborg

Niels Andersens bog Fugle og natur ved Svendborg indeholder en beskrivelse af mulige fugleoplevelser i og omkring Svendborg. Bogen er udgivet i 2010 af DOF Fyn.

Beskrivelserne  – Fugleåret i Svendborg - er opdelt månedsvis og har løbende været lagt på DOF Fyns gamle hjemmeside svarende til den aktuelle måned.
Beskrivelserne vil forhåbentligt stadig virke som inspiration – specielt til nye aktive fugleinteresserede - til at tage ud på en fugletur.

Link til de enkelte måneders artikel:

Januar    Februar    Marts    April    Maj    Juni    Juli    August    September    Oktober    November    December   

¤¤