Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Dagelængden er nu aftaget med 1 time! Fuglene har næsten alle fået ungerne på vingerne - lidt forsinkede fortæller vore seneste CES-data. De første fuglearter har påbegyndt at orientere sig mod varmere himmelstrøg. Vi går mod efterår!

De sidste par dage har vi haft gang i buskryderne og klargjort til efterårets ringmærkning på Keldsnor Fuglestation. Mange net er sat op, og er nu klar til at åbne og fange fugle.

Nattergal 1K 20200719

Nattergal. Ungfugl der lader op til trækket til Østafrika.

Aktiviteterne kan i nogen grad følges her på siden via vores

aktivitetskalender

der fortæller om hvornår der ringmærkes. Kalenderen kan kun blive vejledende grundet vejrlig m.m.!

Touristerne strømmer til Sydlangeland. Seneste optælling gav tilsammen 58 biler på de tre P-pladser omkring Gulstav Mose og Dovns Klint.

20200723 p pladsen dovn klint

P-pladsen ved Dovns Klint.

20200723 hestehuset

P-pladsen ved informationsbygningen.

Besøgende er meget velkomne til at se hvad vi laver, men vi beder så mindeligt om ikke at gå ind til nettene.

Vent i stedet for i passende afstand indtil ringmærkeren kommer forbi på sine runder. Vi vil da gerne fortælle om hvad der sker. På dage med mange fugle vil der sandsynligvis være begrænset tid til at snakke!

Vi ses...

Tekst og foto: Hans Rytter