Keldsnor Fuglestation, sæson 2022

Af Hans Rytter

Sæson 2022 blev den fuglefattigste på Keldsnor Fuglestation de seneste 15 år!

De talrigeste arter vi fanger og ringmærkere er insektspisere, og det er typisk de arter der går mest tilbage!

KNF2022 prem

Antal håndterede fugle på Keldsnor Fuglestation, sæson 2022.

2022 bød ikke invasioner i større stil. Arter som Gul Vipstjert, Grønsisken og Gråsisken er i en vis udstrækning lokket i nettene med lyd.

Nedgangen i antal fugle kan i en vis grad sammenlignes med resultaterne fra den "Standardiserede Ynglefugle ringmærkning" (CES), og det understreger  de vilde fugle er pressede!

Datamaterialet er for lille og usikkert til at beregne resultater med en høj sikkerhed, men tendenserne i materialet indikerer det kunne være interessant at analysere på større datamængder.

Resultaterne fra sæson 2021 ses her...

Alle aktiviteter på Keldsnor fuglestation er frivillige. En ringmærkningsdag begynder en ½ time før solopgang og der ringmærkes derefter 5 timer frem. Tidsforbruget til netåbning og netlukning, samt indtastning og kontrol af data, kommer derudover, så en dag løber typisk op i mindst 7 timer.

For sæson 2022 løber tidsforbruget med 45 fangstdage a 7 timer op i 315 timer, eller det der ca. svarer til 2 måneders arbejde - fordelt på 3-4 ringmærkere.

Alle data indgår i den nationale naturovervågning og indgår i diverse lovpligtige rapporter om naturens tilstand.

TAK til alle vore samarbejdspartnere.