Mursejler

Af Søren Gjaldbæk

For byboere er det en af de faste markører for at det er sommer Mursejlernes højlydte skrig, når de kredser højt over byen. De første ses selvfølgelig på træksteder først i maj - indtoget i byerne tager for alvor fart fra den 20. maj (plus/minus). Enkelte fugle ses i september og oktober, men den normale oplevelse er, at ”hele banden” forsvinder fra den ene dag til den anden - typisk midt i august.

110823mur3et

Mursejler forlader kassen. Foto: Erik Thomsen.

Den yngler hovedsageligt i bygninger - under tage eller i passende hulrum, men kan også gå i redekasser - i Tullebølle er der en koloni i et Fyrretræ med seks kasser! I Nyborg ynglede mange Mursejlere på slottet og Krudttårnet. I forbindelse med renovering af disse forsøgte man at skaffe erstatningsboliger ved at opsætte kasser på Politistationen, vist uden den store succes. Mursejlerne fandt dog ynglepladser andre steder i byen.

110823muret

Mursejler under taget ved Krudttårnet, Nyborg. Foto: Erik Thomsen.

I dag er de tilbage på slottet og Krudttårnet, hvor Erik Thomsen har fulgt dem og taget fotos. Man skal være hurtig, for det er Mursejlerne! Erik skriver: "Mursejlerne samles hver aften i byen omkring de gamle historiske bygninger Nyborg Slot, Krudttårnet, hvor de flyver rundt og siger godnat til de reder, hvor en Mursejler ruger og for så siden at søge ind i reden. Hele cerimonien varer cirka en time før solnedgang. En skøn oplevelse og høre Mursejleren skrige godnat til de andre der ruger".

110823murnyborget

Mursejler ved aftenstide, Nyborg Slot. Foto: erik Thomsen.

Kigger man på kortet over lokaliteter i DOF Basen med Mursejler på Fyn i 2023, kan man se, at arten er vidt udbredt på Fyn, kigger man efter ynglefugle, er der blot 7 (syv) indberetninger! Det kan forhåbentlig forbedres til næste sæson.

Man kan hjælpe Mursejlerne med ynglemuligheder ved at opsætte kasser - modsat svaler, sviner de ikke. Man kan læse om Mursejleren og opsætning af kasser til den på mursejlerne.dk.

Vi har før skrevet om Musrsejlerne i Nyborg - det kan man læse om her: Nye boliger til Mursejler, Hjælp Mursejleren og Mursejlerne i Nyborg.

110823mur4et

Mursejler har taget sin kasse i brug. Foto: Erik Thomsen.