Natpunkttælling

Af Søren Gjaldbæk

Ved at tilmelde dig DOF’s punkttællingsprogram, som er landets ældste, fungerende naturovervågning, kan man med en meget simpel metode være med til at dokumentere bastandsudviklingen for de fleste af vores fuglearter.

Som noget nyt kan man fra og med i år i perioden fra den 20.maj til den 10. juli udføre natlige punkttællinger (mellem 1 time efter solnedgang og 1 time før solopgang). En nat-punkttælling skal indeholde mindst 5 punkter med en indbyrdes afstand på mindst 1 km. Man tæller antallet af hørte (og sete) arter i præcis 5 minutter på hvert punkt. Disse tællinger vil med tiden resultere i bedre indekser for især følgende arter: Skovhornugle, Natravn, Skovsneppe, Engsnarre, Plettet Rørvagtel og Blåhals. Natpunkttælling er et supplement til de to ynglepunktfugletællinger, som kører i perioden 15. marts til 30. april og 1. maj til 15. juni, ”tidlig yngletid” og ”sen yngletid”.

050921blkko

Vi har haft mange Blåhalse tidligere på foråret - natpunkttælling kan hjælpe med at finde ud af, hvor mange ynglepar vi har. Foto: Karen Kofoed.

På Fyn høres der hvert år Engsnarre, Vagtel og Plettet Rørvagtel, men antallet afhænger blandt andet af folks nataktivitet, og den er ikke stor. Spillende Skovsnepper kan man høre mange steder. Skovhornugle er med garanti mere udbredt end det fremgår af DOF Basen. Mange sangere er aktive om aftenen og om natten. Er man ikke fortrolig med fuglenes stemmerne, kan man øve sig på Fuglestemmer.dk, der har de fleste af vores arter med - en side med mange flere arter og mange optagelser pr. art af såvel kald som sang er xenocanto.org. Der findes naturligvis også mange apps til formålet.

050921grssg

Græshoppesanger høres mest efter mørkets frembrud eller tidligt om morgenen. Den ses ikke så ofte. Foto: Søren Gjaldbæk.

Til forskel fra de ”sædvanlige punkttællinger”, må man være to på hver natpunkttælling, hvis man føler sig tryggere på den måde. Man kan læse om hvordan man kommer i gang med at få oprettet en rute og om hvordan man afrapporterer her - vi håber, at mange vil deltage, så det ny program kan komme godt fra start. Er man i tvivl om noget, kan man henvende sig til Thomas Vikstrøm eller Daniel Palm Eskildsen.