Punkttælling - de tidlige ynglefugle - bliv punkttæller

Af Søren Gjaldbæk

De tidlige ynglefugle skal registreres den kommende tid - mere præcist i perioden mellem den 15. marts og den 30. april.

DOFs punkttællinger, som har kørt siden 1975, er en meget vigtigt led overvågningen af vores fugle. Det går kort fortalt ud på, at man som punkttæller vælger en fast rute med 10 til 20 punkter - de skal ligge med mindst 300 meters afstand. Fra hvert punkt tæller man i fem minutter alle de fugle, som man ser og/eller hører. De første mange år frem til 2020 var der kun to årlige punkttællinger - en vinterpunkttælling i perioden 20. december til 20. januar og en ynglefugletælling fra 1. maj til 15. juni. Hver rute tælles én gang i perioden.
Punkttællingsprogrammet er nu blevet udvidet med en tidlig ynglefugletælling, den skal ligge i perioden 15. marts til 30. april - formålet er at få en bedre dækning af de fugle, der yngler tidligt - f.eks. Spætmejse og Sanglærke. Desuden er der tilføjet en natlytspunkttælling - mere om det senere - og som man kunne læse her på siden også spontantællinger.

040323spaetjd

Spætmejsen er en af de tidligt ynglende arter. Foto: Jane Ditzel.

Som det ses af kortet til højre har vi i høj grad brug for flere punkttællere og punkttællingsruter i DOF Fyns område, så vi skal opfordre alle til at melde sig - man behøver ikke at være superfuglekigger, alle er velkomne. Vejledningen for punkttællere kan man finde her - i den står der, hvordan man opretter sin rute, og hvordan man indberetter sin punkttælling. Er man i tvivl om noget kan man henvende sig til

Thomas Vikstrøm, DOF's punkttællingskoordinator eller Henrik Kingo Andersen, DOF Fyn.

Vil man læse om punkttællinger i praksis, kan man læse Anne Veber Døssings beretning fra sin efterhånden tretten år gamle rute ved Dømmestrup her. Vi lader Anne få det sidste ord:

Vi glæder os hver gang til at komme ud på ruten og se, hvad der venter. Det er specielt at komme det samme sted, på samme tid af året, på samme klokkeslæt, og det vi læser i Årsrapporten for punkttællingsprogrammet stemmer godt overens med det, vi oplever i felten”.